Wike sikret seg verdifull kontrakt

Holm-Nykirke prosjektet: Tønsbergfirmaet Oskar og Tormod Wike AS signerte fredag 5. februar kontrakt med Jernbaneverket på ca. 116 millioner kroner.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Tønsbergfirmaet Wike sikret seg en av de aller siste kontraktene til prosjekt Holm-Nykirke. Jobben er verd 116 million kroner eksklusiv mva., 145 millioner kroner inkludert mva. 

Prosjektdirektør i Jernbaneverket, Stine Ilebrekke Undrum og Christoffer Bruserud, daglig leder i Wike undertegnet fredag 5. februar 2016 kontrakt om bygging av ny kollektivterminal i Holmestrand. Foto: Anne Mette Storvik

– Dette er en stor og viktig kontrakt for oss i lokalmarkedet. Mange av våre ansatte bor i området, og vi vil derfor i stor grad benytt egne ansatte på prosjektet, sier Christoffer Bruserud, daglig leder i Wike.
– Jernbaneverket er også godt fornøyd med at en lokal entreprenør fikk denne entreprisen og har stor tro på at Wike vil gjennomføre den utfordrende oppgaven på en god måte, avrunder prosjektdirektør i Jernbaneverket, Stine Ilebrekke Undrum.

Lokal innsprøytning
I januar i fjor fikk firmaet halt i land jobb for 91,5 millioner kroner i prosjektet, noe som betyr at over 200 millioner kroner kanaliseres inn lokalt. Og det var kanskje den forrige entreprisen, «UHN31 Kompletterende arbeider», som gjorde at entreprenøren nok en gang gikk av med seieren.

Mer enn pris
–Den forrige kontrakten var «oppdragende» for oss, smiler Christoffer Bruserud, daglig leder i Wike. Han mente de hadde lært mye, og antok at nettopp lærdommen gjorde at de vant nok en kontrakt.
­–Vi har lagt vekt på mer enn bare pris i denne kontrakten, og vi fikk et godt og gjennomarbeidet tilbud, sier prosjektdirektør Stine Ilebrekke Undrum.

Svært synlig i bybildet
Kontrakten, som formelt heter “UHN05 Kollektivterminal ”, omhandler uteområdene omkring nordre og søndre stasjon. Det skal lages kollektivterminal, ny parkeringsplasser og gang- og sykkelvei mellom stasjonsinngangene. Minst like viktig er arbeidet med de midlertidige løsningene under byggeperioden. Det skal lages midlertidig stasjonsløsning, snuplass for busser og parkering. Arbeidet vil pågå midt oppe i både biltrafikk, togtrafikk og myke trafikanter.
–Det er veldig viktig å ha fokus på sikkerhet og informasjon i denne byggefasen, understreker Undrum.

Starter raskt
Når togtrafikken settes på sporet, må alle de midlertidige løsningene for trafikantene være klare, inkludert en gangvei inn til nordre stasjonsinngang. Dette betyr at grunnarbeidene på de midlertidige parkeringsplassene antakelig starter opp allerede i februar. Sommeren 2017 skal også områdene rundt søndre inngang være ferdig, pluss gang og sykkelvei mellom stasjonene.