Starten på 1000 tonn stål

Onsdag 20. januar var en merkedag for Holm-Nykirke prosjektet. Da ble de første tre opphengstagene til taket i stasjonshallen montert.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

De tre stagene var av de minste, hver veide 280 kilo. De største stagene veier over et halvt tonn hver, og det er 685 stag totalt. 


–Taket er kraftig bygd for å leve i hundre år med sterk påvirkning fra trykk, sug, vibrasjoner og slitasje fra forbipasserende tog, sier Tor Kleiven, prosjekteringsleder i Jernbaneverket.

Stor aktivitet
I sommer ble det satt inn bolter i taket. Nå pågår jobben med å støpe inn metallfester som stagene skal henge i. Parallelt med dette arbeidet starter altså jobben med å montere stagene i de ferdige festene. Det tolereres omtrent ingen avvik på målene, dette er i aller høyeste grad et nøyaktighetsarbeid.

Det arbeides med å støpe inn festene til opphengsstagene parallelt med at stagene henges opp.

Utfordrende
– Siden løsningen ikke er bygget noe annet sted i verden er vi spente på arbeidet. Det er alltid utfordrende å bygge noe helt nytt, sier prosjektsjef Knut Edmund Knutsen.
Han forteller at valget om stålhimling var et kostnadsspørsmål.
– Det ble sett på en løsning med full utstøpning, men på grunn av hallens enorme tverrsnitt ble det tidlig i prosjektet konkludert med at stålhimling er den beste løsningen, sier Knutsen.

Nederland
Det er HENT som har hovedentreprisen for stasjonshallen. De har så leid inn Hollandia, et nederlandsk selskap, til å produsere elementene til «stål-skjelettet». Selve monteringen skal det nederlandske firmaet Everest ta seg av. Nå i starten er det 8-10 nederlendere på plass, men når monteringen skyter fart, kan det fort vekk bli førti til femti arbeidere i sving per skift. HENT vil totalt ha opptil 120 arbeidere i sving på dagtid og opp til 80 på kveldstid.
Det skal også monteres en del stål i begge stasjonsinngangene.

Hvis du vil se større bilder: Klikk på bildet under og bruk piltastene for å bla.

FAKTA

Tusen tonn stål og ti tusen kvadratmeter akustisk himling går med for å bygge taket i den nye stasjonshallen inne i Holmestrandsfjellet.

Ettersom stasjonshallen smalner i endene, var det uaktuelt å bruke prefabrikkerte betongelementer her. I stedet skal det bygges et «stål-skjelett»  som festes til tak og vegger med seks og tolv meter lange bolter. 685 opphengsbolter med fem meters mellomrom må til for å få forsvarlig feste.

Det er lagt stor vekt på tiltak for å minimere ubehaget for publikum m.h.t støy.
Det blir støydempende himling over hele hallen. Denne er bygget opp av mineralullplater som er dekket med perforerte aluminiumsplater.