Smia skal tas vare på

Det surrer en del spørsmål i Holmestrand rundt framtiden til den gamle smia på Verkstedtomta. Svaret er at den skal tas vare på - selv om den ikke er fredet.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Den gamle smia ligger på Verkstedtomta som eies av Rom eiendom.

Jernbaneverket, Holm-Nykirke prosjektet,  bruker nå tomta til midlertidig parkering for reisende, og vi har vært veldig forsiktig når vi har arbeidet rundt den.

Prosjektsjef Rune Breivik i Rom eiendom forteller at smia ikke er fredet, men at den er regulert til bevaring.Dette betyr at den ikke skal endres utvendig, men at man kan foreta bygningsmessige endringer innvendig. 

På nettsidene til Rom eiendom ligger et prospekt som viser hva tomta kan benyttes til, men dette er et «illustrasjonsprosjekt», det foreligger i dag ingen konkrete utbyggingsplaner.
https://www.romeiendom.no/holmestrand-verkstedtomta
Hvis du blar til det andre bildet, vil du se at bygningen buer seg rundt den gamle smia, som er illustrert som en grå boks/kasse.

Var utilgjengelig
-Smia var tidligere innenfor riggområdet til jernbaneprosjektet og var samtidig omgitt av vegetasjon som nå er fjernet i forbindelse at tomten brukes til midlertidig parkering. Således har vedlikehold vært vanskelig å gjennomføre og har derfor ikke blitt prioritert. Vi vil nå imidlertid sikre bygget på en bedre måte, sier prosjektsjef Rune Breivik i Rom eiendom.

Kan bygge rundt
-Bruk av smia må ses i sammenheng med videre utvikling av området. Reguleringsplanen for Verkstedtomta gir mulighet til å bygge både bolig og kontor rundt Smia. Selve Smia er regulert til bevaring som betyr at eksteriøret i hovedsak skal beholdes uendret, opplyser Breivik

Åpen for forslag
-Innvendig er det mulighet for å gjøre bygningsmessige endringer. Reguleringen gir mulighet for at det kan etableres for eksempel kafé eller kulturelle funksjoner i bygget. Per i dag er det ingen som leier bygget. Så hvis det er noen som er interessert i å leie bygget til dette eller andre formål er det bare å kontakte ROM Eiendom, avslutter Breivik.