Se Holm-Nykirke fra lufta - høsten 2016

Vi har vært oppe med helikopter igjen og fotografert prosjekt Holm-Nykirke. Bildene er viktige for oss, både når vi planlegger aktiviteter og i samhandling med entreprenører og grunneiere.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Holmestrand sentrum med god oversikt over stasjonsområdet (nordre inngang).

Det bygges ny, dobbeltsporet jernbane fra Holm til Nykirke, og nye Holmestrand stasjon ligger omtrent midt på strekningen, inne i en enorm fjellhall. 

Klikk på bildet under for å se stor versjon - så kan du bla ved hjelp av piltastene.
Alle foto: Anne Mette Storvik, Jernbaneverket
All bruk av disse bildene skal avklares med Jernbaneverket/fotografen.


Tunnelen på begge sider av hallen er stort sett ferdig. Nylig kom de siste skruene på plass i den 1000 tonn tunge stålhimlingen i hallen, og de fire sporene gjennom stasjonshallen ble lagt.

Prosjekt Holm-Nykirke har likevel en streng tidsplan fram mot 28. november da det skal settes trafikk på sporet. Fra 29. oktober stenges banen for togtrafikk fram til åpning. Da skal den nye parsellen kobles sammen med eksisterende bane i begge endene, og stasjonsområdet skal omarbeides slik at passasjerene kommer seg fram til den nye stasjonshallen. Inne i tunnelen skal strekningen prøvekjøres, justeres og alle systemer skal sjekkes og dobbeltsjekkes.
–Foreløpig er vi i rute, men vi må ha værgudene på vår side. Vi får problemer hvis vi får langvarig sprengkulde eller mye snø i november, konstaterer prosjektsjefen.

Flyfoto fra 2014 og 2015