Rift om parkeringsplassene

Jernbaneverket har fått noen henvendelser om at det er for få parkeringsplasser til de som skal reise med toget fra Holmestrand, og spørsmål om vi ikke kan utvide parkeringsplassen i nord (Sjøtomta).

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Svaret på dette er dessverre nei – grunnundersøkelser viser at det ikke er forsvarlig å bruke området til parkering.
–Vi får rett og slett ikke lov å lage parkeringsplasser her, sier byggeleder Linda Nesje Drageset.

Når den nye jernbanestasjonen inne i fjellet tas i bruk, skal også kollektivterminalen foran inngangen (se rosa felt) være klar. Dette betyr at bussene ikke lenger trenger den midlertidige snuplassen ved hotellet.
–Når vi har fått bussene inn på kollektivterminalen, kan vi gjøre om snuplassen til parkeringsplasser for personbiler, forteller Drageset.

–Ut over dette er det dessverre ingenting vi kan gjøre. Det vil være trangt om plassen mens anleggsarbeidet pågår, sier byggelederen. Hun minner om at parkeringsplassene bare er for togreisende og pendlere,og oppfordrer alle som har mulighet til det om å gå, sykle eller ta buss til stasjonen. Jernbaneverket har også for sikkerhets skyld på nytt orientert entreprenørene om at de ikke skal benytte disse parkeringsplassene.