Holmestrand: Deler av det gamle pakkhuset skal bevares

Reisverket til den eldste delen av pakkhuset skal demonteres og gjenbrukes av Museumsforeningen Vestfold Privatbaner. Jernbaneverket og entreprenøren Wike spleiser på den ekstra kostnaden dette medfører.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

SKJØNT ENIGE: Reisverket til nordre del av det gamle pakkhuset på stasjonsområdet i Holmestrand skal bevares. Det koster mer å demontere en bygning enn å rive den på tradisjonelt vis, men Jernbaneverket og OT Wike deler på merkostnaden. Christoffer Bruserud (til venstre), daglig leder i OT Wike og Knut Edmund Knutsen, prosjektsjef i Jernbaneverket, er begge fornøyde med løsningen.

I siste liten kom «Museumforeningen Vestfold Privatbaner» på banen og ville overta reisverket til den eldste delen av pakkhuset. Dette skal med tiden settes opp og brukes til jernbane-utstilling på Reidvintunet i Hillestad.

Det er ikke bare-bare å rive bygninger kloss inntil jernbane i full drift. Reisende må vernes, enten de befinner seg om bord i tog eller på plattform. Det er strenge sikkerhetskrav til arbeid i nærheten av jernbanespor og strømforsyning, så det er mye å passe på for entreprenøren Wike.

Wike starter med innvendig sanering og rivning av nordre del av pakkhuset i slutten av denne uken.Tidspunkt for rivning av hoveddelen av bygningsmassen er fortsatt ikke helt avklart.Det er mulig at rivning av selve stasjonsbygningen vil bli gjort i det planlagte togbruddet helgen 4. til 5. juni. Rivningsarbeider vil sannsynligvis pågå 5-6 uker.

Gjør det selv
Det skal ikke stikkes under en stol at det er dyrere å plukke en bygning nennsomt fra hverandre, enn å mose den med gravemaskin. Men i dette tilfellet valgte byggherre og entreprenør å spleise likt på merkostnaden. 
Entreprenøren Wike skal selv demontere den eldste delen, mens resten skal rives av underentreprenøren AF.
– Deler av pakkhuset blir demontert manuelt, slik at museumsforeningen kan sette opp dette på et egnet sted. Vi ønsker å bidra i lokalmiljøet, og til at historien til pakkhuset blir bevart, sier Christoffer Bruserud, daglig leder av OT Wike AS.SOLID: Reisverket til pakkhuset er bygd av svært så solide materialer. Nå skal bjelkene til Reidvintunet i Hillestad i regi av Museumsforeningen Vestfold Privatbaner.

 Museumforeningen Vestfold Privatbaner
–Vi har tenkt å sette det opp langs jernbanelinjen på Reidvintunet, og muligens bruke det til utstilling av modellene til Asbjørn N. Jakobsen. Jakobsen, som var en av stifterne av foreningen, har laget modeller av jernbane og togstasjoner fra både Vittingfossbanen og Eidsfossbanen. Foreløpig er dette lagret, men nå får vi muligheten til å vise det fram til flere. Vi har snekkerkyndige folk i foreningen, men foreløpig må vi lagre materialene til vi har fått alle formalitetene på plass, sier Håkon Westby, leder av Museumsforeningen Vestfold Privatbaner.
–Vi er veldig glade for å få overta det gamle pakkhuset fordi vi synes det er viktig å bevare gammel jernbanehistorie, understreker Westby.


Viser velvilje
– Det foreligger ingen krav til at vi skal gjøre dette, men vi syntes det var viktig og riktig å vise velvilje til å ta vare på det vi kan av disse gamle bygningene, sier prosjektsjef Knut Edmund Knutsen. Han understreker at demonteringen ikke vil forsinke prosjektet på noen måte.
– Jernbaneverkets kulturminneprosjekt har gått over bygningene med finkam, og vi har for eksempel demontert en mengde dører og dørkarmer slik at disse kan brukes i andre historiske bygninger, forteller Knutsen. En del porselensarmatur ble også kjørt på lager.


DEMONTERTE: Disse blide snekkerne fra Wike demonterte en mengde innerdører og karmer fra Holmestrand stasjon. Dørene ble kjørt på lager, slik at de kan gjenbrukes i andre, verneverdige, bygninger. Fra venstre: René Vetterick og Zabiullah Ahdi

Opptatt av fortiden
–Balthazar Lange var arkitekt for alle stasjonsbygningene langs Vestfoldbanen, og for flere av stasjonene langs den (snart) fredede Gamle Vossebanen. Disse stasjonene er også omtrent like gamle. Statsbanene drev den gang utstrakt gjenbruk av tegninger og detaljer fra stasjon til stasjon, dørene fra Holmestrand bør således kunne gjenbrukes på andre stasjoner fra samme periode, opplyser Kjartan Kvernsveen, seniorrådgiver i Jernbaneverkets Kulturminneprosjekt.

 
ILDSJEL: Kjartan Kvernsveen, seniorrådgiver i Jernbaneverkets kulturminneprosjekt, lar seg ikke avskrekke av kanskje hundre års oppsamlet støv. Han gikk gjennom både stasjonsbygningen og pakkhuset i Holmestrand fra loft til kjeller for å forsikre seg om at det ikke lå igjen noe som burde bevares eller gjenbrukes.

Også stein
Kvernsveen la også sin elsk på en cirka hundre meter lang støttemur som går langs nordre del av spor 3 på stasjonen, og ønsker at den skal plukkes ned og kjørt til Jernbaneverkets lager for museale infrastrukturkomponenter.
–Vi kan ikke røre den før vi har fått flyttet togtrafikken. Vi får se på dette neste år, sier Knutsen.

Fakta

Reidvintunet
Reidvin-tunet ligger i Hillestad og består av flere bygninger av historisk interesse og en staude- og urtehage på et 20 mål stort område i tilknytning til Møllerdammen. Den gamle traseen for Vittingfossbanen går tvers igjennom området. Reidvin-tunet drives og utvikles i dag av foreningen Reidvin-tunet, som ble etablert i 1995. Samarbeidspartnere er blant annet Museumforeningen Vestfold Privatbaner.

Museumforeningen Vestfold Privatbaner
Sør for Hillestad skole ved Hynnås har 150 m av skinnegangen blitt satt i stand av Museumsforeningen Vestfold Privatbaner. Lokstallen ved Gausen er intakt og blir brukt av et bilverksted.