Naturen ordner opp

13. september 2016 var Jernbaneverket og Fylkesmannen i Vestfold på ny befaring i Bogen naturreservat for å se hvordan det gikk med betongen som uheldigvis lakk ut gjennom fjellsprekker i 2014.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

BEFARING: Fra venstre: Knut Edmund Knutsen, Linda Myhre ved Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold, Arne Christian Geving, fagsjef naturforvaltning i Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold og Ole Johan Aas-Haug.  Med ryggen til: Vidar Tveiten. Alle gulkledde er fra Jernbaneverket. Foto: Anne Mette Storvik

Jernbaneverket bygger dobbeltsporet jernbanetunnel fra Holm til Nykirke, og under arbeidet med en rømningstunnel kom det injeksjonsmasse ut i naturen 75 meter unna stedet der arbeidet pågikk. Et område av skogbunnen fikk flekker av synlig betong.


Tyntflytende
Det var ved injisering av tyntflytende betong at det gikk galt. Selv om det ble brukt redusert trykk fordi det var mistanke om sprekker i fjellet, kom en mindre mengde betong ut i naturen. Ettersom dette var i januar, gjorde snøen det vanskelig å oppdage utslippet.

Fulgt opp
I juni 2014 ble den første befaringen gjennomført. I 2015 dro Jernbaneverket alene opp, og sendte etterpå over bilder til fylkesmannens kontor. I september 2016 ble ansatte fra fylkesmannen med for å ta en endelig avgjørelse.

Vurdering
Fra fylkesmannens kontor er det nå kommet en vurdering: «Massene er i dag enda mer tildekket enn tidligere og dermed mindre synlig i terrenget. Enkelte mindre områder består av noe tykkere lag av sement, og er dermed fortsatt synlig i terrenget, uten at det etter vår vurdering vil bidra til nevneverdig sjenanse for fotgjengere langs den merka stien.»


KILDEN: Det var her injeksjonsmassen kom ut gjennom fjellsprekken, for så å renne nedover i terrenget. Dette er den verste flekken.

Brytes ned
–Som tidligere mener vi at det er mest hensiktsmessig å la utslippet av sement bli liggende, da verneverdiene i området er lite påvirket av utslippet og en opprydding vil være ressurskrevende. På sikt vil tele og røtter bryte opp sementdekket og det vil også dekkes ytterligere til av løv og annet nedfall fra nærliggende vegetasjon, og dermed ikke lenger være synlig, skriver Linda Myhre ved Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold til Jernbaneverket.

Avsluttet sak
– Vi anser derfor at det ikke vil være behov for videre oppfølging av denne saken, avslutter Myhre.


Les tidligere sak fra 12. juni 2014