Vestfoldbanen åpner mandag 28. november

Holm-Nykirke: Etter fire ukers intensiv innspurt er nytt dobbeltspor mellom Holm og Nykirke koblet på resten av Vestfoldbanen og klar for trafikk fra 28. november. Da åpner også nye Holmestrand stasjon, som er bygd inne i Holmestrandfjellet.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Foto: Anne Mette Storvik, Jernbaneverket

-Vi kan ikke nå se noen grunn til at vi ikke skal kunne åpne som planlagt mandag morgen. Det er ennå ting som må gjøres her og der, men ikke noe er kritisk for åpningen, forteller prosjektsjef Knut Edmund Knutsen.

I går, 23. november, ble det siste arbeidet med jernbaneskinnene på Holm ferdig. Holm-Nykirke er nå en del av Vestfoldbanen.

Fra arbeidet med skinnegangen på Fegstad. Foto: Anne Mette Storvik
For forbipasserende som ser området foran nordre inngang til stasjonshallen, kan det virke utrolig at det blir ferdig til åpning.
Men entreprenøren Wike har gardert seg, et digert telt sikrer at støpningen foran inngangen går sin gang – uavhengig av været.


Mange gleder seg
Mange gleder seg til å se den spektakulære stasjonshallen.  Beboerne i Holmestrand gleder seg kanskje mest av alle. Jernbanen har preget byen i 135 år, og det sier jo sitt at rundt 1500 mennesker møtte opp midt på natten for å si farvel til det siste toget som kjørte på det gamle sporet gjennom sentrum.De siste seks årene har de levd med ulempene fra den store utbyggingen.

– Jeg må rose Holmestrands befolkning for tålmodigheten, sier Knu Edmund Knutsen, prosjektsjef. Foto: Anne Mette Storvik

Tonnasjekrav og hastighet

Hvilken hastighet man kan kjøre i på nye strekninger, avhenger av at kravene om tonnasjekjøring er oppfylt. Enkelt forklart må nok tonn tog ha passert over skinnene.
–Vi har oppfylt tonnasjekravene i løpet av totalbruddet og kan åpne med en fart på 100 kilometer i timen, som planlagt. Når ny ruteplan trer i kraft 12. desember, vil farten øke til 160 kilometer i timen, forteller prosjektsjefen.

Uferdig – som planlagt
Søndre inngang åpner ikke før sommeren 2017. Det gjenstår mye arbeid foran og rundt denne inngangen, og dette arbeidet kunne ikke starte før togtrafikken ble flyttet inn i fjellet. Den nye parkeringsplassen (nord for nordre inngang) blir ikke ferdig før i 2017. På nyåret skal det også bygges gang- og sykkelvei mellom de to inngangene til stasjonshallen.

Ikke heis

Fjellheisen åpner ikke 28. november. I følge den reviderte, framdriftsplanen er heisen planlagt ferdig 16. desember.

Offisiell åpning
Lørdag 17. desember blir det offisiell åpning fra klokken 14. Programmet er ikke spikret i detalj, men statsminister Erna Solberg og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kommer. Det blir underholdning ved Swinglett, Emmy, Christer Torjussen og Plumbo.

Folkefest
Holmestrand kommune arrangerer folkefest fredag 16. desember med smakebiter fra lokalt kulturliv og kunngjøring om kommunen klarte å sette ny Guinessrekord i lengste pepperkaketog. Forestillinger vil foregå fra klokken 19 både inne i stasjonen og ute på stasjonsområdet. De lover stor finale (ute) og fyrverkeri til slutt.

Flere avganger – bedre plass
Det blir 6-7 minutter kortere reisetid fra Holmestrand til Oslo når det nye dobbeltsporet åpnes.
Ny ruteplan innebærer at det settes opp ekstratog som går direkte fra Tønsberg til Oslo. Det blir to nye avganger mot Oslo om morgenen, og to nye avganger fra Oslo om ettermiddagen, mandag til fredag. Disse togene vil ikke stoppe i Holmestrand, men de vil antakelig føre til at det blir lettere å få sitteplass fra Holmestrand mot Oslo. Se NSB sine rutetider hvis du vil vite mer om de nye avgangene.

Hva har vi gjort i de fire ukene Vestfoldbanen har vært stengt?
-Kort fortalt har vi bygd de siste meterne med spor og koblet oss på eksisterende spor i begge endene av parsellen. Langs det gamle sporet er all kontaktledning og en god del jernbaneteknisk utstyr fjernet. Foran nordre inngang er spor og plattformer fjernet, området er stabilisert og i disse dager støpes et område foran inngangen slik at publikum får adgang til den nye stasjonen. Det er også bygd en helt ny vei opp til en av rømningstunnelene. I tillegg er alle systemer testet, testet og testet igjen, sier Knut Edmund Knutsen, prosjektsjef for Holm-Nykirke prosjektet,  med et smil.

Sør for Holmestrand
­-I den stengte perioden har Jernbaneverket jobbet aktivt med å vedlikeholde og fornye infrastrukturen flere steder på Vestfoldbanen. Fire uker med togstans har gitt mulighet til å gjennomføre tidkrevende og omfattende arbeider, som bidrar til å opprettholde en sikker og punktlig bane, konstaterer banesjef Bjørn Ståle Varnes. I tillegg til de mer eller mindre lett synlige tiltakene som er listet opp under, er anleggene langs hele strekningen kontrollert for å avdekke eventuelle feil – og avdekkede feil er rettet opp.

Tønsberg
Jernbanesporet gjennom sløyfa i Tønsberg er oppgradert. Det er lagt nye skinner, pukkmassen er renset, og den gamle jernbanebrua over Kaptein Hoffs allé er byttet ut med ny.


 Foto: Cathrine Riis-Ulsbøl
– Den gamle brua var fra 1922, så den var moden for å bli byttet ut, forteller banesjefen.
 På Tønsberg stasjon er heisen fornyet og det er byttet sviller på stasjonsområdet. Ny heis er raskere og bedre teknisk rustet enn den forrige.
Fra sporarbeidene i sløyfa gjennom Tønsberg. Foto Atle Berg Sørensen.

Sem
På Sem stasjon er det blant annet lagt inn to nye sporveksler, pukkmassen er fornyet og det er gjort omfattende dreneringstiltak for å unngå vann i sporet. Disse tiltakene bidrar til enklere vedlikehold i fremtiden, færre feil og støyen fra togene blir redusert.

Sandefjord-Larvik
På strekningen mellom Sandefjord og Larvik er det byttet ut noen gamle kontaktledningsmaster (fra 50-tallet) med nye. Dessuten er det byttet ut noen transformatorer som hadde for liten ytelse. Destte reduserer risikoen for signalfeil. Arbeidet fortsetter i 2017. Nye master gir mer stabilitet i kontaktledningsanlegget. På Larvik stasjon er det også byttet sviller.
–Ujevnheter i togskinnene på hele strekningen er utbedret, og en rekke isolerte skjøter er byttet ut til nye. Dette reduserer signalfeil og støy fra togene. Vi har fått ryddet bort mye avfall og skrot langs sporet, og forbedret dreneringen langs sporet mellom Skoppum og Larvik, avslutter en fornøyd banesjef.