Holmestrand: Anleggsområdet må utvides

Nå er grunnarbeidene kommet så langt at anleggsgjerdet må flyttes nedover mot fylkesveien. Fra onsdag 11. mai blir det altså ikke mulig å parkere på den ekstra veistubben langs fv. 315, da er det kun parkering på «Verkstedtomta» og «Sjøtomta».

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Området som er markert med rødt blir en del av anleggsområdet fra onsdag 11. mai. Dronefoto: Freddy S. Fagerheim.

Grunnen må stabiliseres med peler av kalk og sement, og om ikke lenge begynner rivingen av bygningene på stasjonsområdet.
-En rask opptelling i går viste at antallet parkeringsplasser som forsvinner, går omtrent opp-i-opp med de ledige plassene på Sjøtomta, forteller byggeleder i Jernbaneverket, Linda Nesje Drageset. Det kan virke som om antallet parkerte biler har økt siden de nye, midlertidige parkeringsplassene åpnet, men det har likevel vært en «luksus-situasjon» med mange titalls tomme plasser.
-Det skal ikke stikkes under en stol at situasjonen nå blir en annen, sier byggelederen.
Hun oppfordrer derfor om at parkeringsplassene kun brukes av folk som skal reise med toget.


I går la Jernbaneverket ut informasjonsark på alle de parkerte bilene.
Foto: Anne Mette StorvikDet var et trettitalls ledige parkeringsplasser i nord-enden av Sjøtomta i går.
Foto: Anne Mette Storvik