Holmestrand stasjon: Litt innkjøringsproblemer med dørene

De første dagene opplevde noen av rondell-dørene til stasjonshallen gikk ujevnt rundt eller stoppet opp. Dette utløste stor irritasjon hos togreisende med dårlig tid.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Billettautomatene er innfelt i veggen til høyre for inngangen. Til venstre for rondell-døren er det en sluseport. 

I morgen- og ettermiddagsrushet har noen opplevd at rondell-dørene til stasjonshallen går ujevnt rundt eller stopper opp. Dette utløser stor irritasjon hos togreisende med dårlig tid.

Jernbaneverket har fått flere henvendelser om at brukere er misfornøyd med dørene.
–Dette er en blanding av brukerfeil og systemfeil som vi holder på å justere, forteller Sebastian Nordahl, prosjektleder i HENT AS.

Mange justeringer: Fra venstre: Sebastian Nordahl, prosjektleder i HENT AS og Hassan Cirak fra leverandøren Boonedam jobber med å justere ned følsomheten på sensorene i rondellene.

Helt spesielle
Den nye stasjonshallen i Holmestrand har spesiallagde rondelldører på grunn av de sterke trykk- og sugkreftene som skapes av passerende tog i hallen.
–Det finnes ett sted til i verden disse dørene er brukt, og det er på en helikopterplattform i Hong Kong. Det er firmaet Boonedam som har levert dem, og de er best i verden på dette, mener Nordahl.
Årsaken til at rondellene har tre «dørblad», er for at det aldri skal være luftgjennomstrømning. De er også uvanlig tunge og solide.

…Og helt vanlige
Ellers skal rondellene fungere helt som alle andre. De har følere som stopper rondellen hvis noe eller noen kommer for nær.
–Følerne er der for at ingen skal få et dørblad i ryggen med stor kraft. Når følerne registrerer at noe er for nært, senkes farten og til slutt stopper rondellen, forteller Hassan Cirak fra leverandøren Boonedam.
Dette betyr at hvis for mange personer klemmer seg inn i samme «lomme» - ja da øker sannsynligheten for at de bakerste utløser følerne. Det er også fort gjort å få trillekofferter litt for nært følerne. I tillegg er det sensorer som skal forhindre at de som kaster seg inn i siste liten kommer i klem mellom «karmen» og dørbladet. Når noen prøver å komme seg inn gjennom en litt for trang åpning – ja da stopper hele rondellen.
–Dette er standard sikkerhetstiltak i alle slike rondeller, opplyser Nordahl.

Lav fart
På siden av rondellen er det en knapp som forflytningshemmede kan bruke for å senke hastigheten. Når den er aktivert, skulle tre «dørblad» passere før rondellen gikk tilbake til normal hastighet. De første dagene var det et problem at denne funksjonen ikke deaktiverte seg – den lave farten ble permanent.


Lav hastighet: På siden av rondellen er det en knapp for å sette ned hastigheten til rondellen. Dette er spesielt beregnet for rullestolbrukere og andre forflytningshemmede.

Dette skal nå være ordnet, pluss at den lave farten deaktiveres etter at to «dørblad» har passert.
–Når det gjelder den normale hastigheten på rondellen, kan den nok oppleves som noe sakte for spreke mennesker med dårlig tid. Men husk at ikke alle er like raske til beins, og vi må ta hensyn til alle, understreker Nordahl.

Slusedør
Til venstre for rondell-døren er det en slusedør som ikke alle har oppdaget – den ser mest ut som en glassvegg. Denne er også konstruert slik at det aldri skal være mulighet for «gjennomtrekk». 

Døren bak deg må lukkes helt før den som er foran deg starter å åpne seg. Når man er inne i slusen, ser man dette panelet. Det er ikke nødvendig å trykke på noe for å komme videre, men hvis man trykker på den svarte knappen til høyre, kan prosessen gå litt fortere.

Justert

I hele går ble det jobbet med å justere alt som justeres kunne på dørene.
–Forhåpentligvis vil rondellene oppleves som mer brukervennlige nå, sier prosjektsjef Knut Edmund Knutsen.

Så hvis du opplever at rondellen stopper : Sjekk om du, andre eller en koffert er for nær dørbladet .