Hvem får bygge fjellheisen i Holmestrand?

Nye Holmestrand stasjon får tre innganger, én av dem er en heis inne i fjellet som skal frakte passasjerer fra toppen av Holmestrandfjellet og 70 meter ned til stasjonen. Nå utlyses jobben med selve heisen og området på toppen av fjellet.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Byggingen av heis, heishus og området rundt ligger nå på DOFFIN.
–Dette er et prosjekt mange entreprenører vil være interessert i p.g.a. markedsføringsverdien, sier Bodo Havelberg, teknisk sjef i Holmestrand kommune.
Prosjektet har fått mye oppmerksomhet i media, og mer vil det bli når åpningen nærmer seg. Kontrakten på byggingen av heisen har derfor kanskje høyere verdi markedsføringsmessig, enn akkurat i kroneverdi for entreprenøren. 

Ikke bare en heis
Kontrakten omfatter både byggingen av heishuset på toppen og selve heisen, med motor, fester, skinner og det hele. I tillegg omfatter jobben opparbeidelse av hele tomta, inkludert beplantning, støttemurer, benker, “kiss and ride” og sykkelparkering. 

Illustrasjon: Rambøll og Gottlieb Paludan Architects

Kommunen er byggherre
Det er Holmestrand kommune som er byggherre for fjellheisen som skal frakte befolkningen fra toppen av Holmestrandfjellet og ned i stasjonshallen, 70 meter under. Det er kommunen som utlyser jobben og behandler anbudene. Kontrakten er lagt ut på DOFFIN (nr139587), og er dermed tilgjengelig for alle som tilfredsstiller kravene.
20.  februar er fristen for å komme med anbud. Jernbaneverket skal være byggherrens representant og følge opp det daglige arbeidet.

Lempet på kravene
Fjellheisen er utlyst igjen som en totalentreprise, og som en «konkurranse med forhandling».

– Det er blitt større fleksibilitet for tilbyder, pluss at noen krav er blitt lempet på. Vi håper derfor å få flere tilbydere denne gang, opplyser Havelberg.

SPENT: Bodo Havelberg, teknisk sjef i Holmestrand kommune, er spent på hvilken entreprenør som skal bygge fjellheisen i Holmestrand.
Foto: Anne Mette Storvik

Snarvei og inngang
Heisen skal kunne brukes som en snarvei opp eller ned fra fjellet – til fots eller med sykkel, pluss at den blir den tredje inngangen til stasjonen. Stasjonshallen ligger inne i Holmestrandfjellet, og her skal tog kunne passere i 250 kilometer i timen mens folk venter på plattformene. Hallen skal oppleves som lys og vennlig, med hvite betongvegger og skifergulv.

 FIN HALL: Slik skal stasjonshallen i Holmestrandfjellet se ut når den blir ferdig. Illustrasjon: Rambøll og Gottlieb Paludan Architects.INNBYDENDE: Det er lagt stor vekt på å gi et lyst og vennlig inntrykk. Illustrasjon: Rambøll og Gottlieb Paludan Architects.

Fakta om Holm - Nykirke

 • Lengde 14,2 km, 12,3 km i tunnel.
 • Kostnadsramme: 6,7 mrd. 2015-kr
 • To innganger til stasjonen (tre, medregnet heisen).
 • 13 rømningstunneler, inkludert stasjonsinngangene.
 • Ferdig bygd blir stasjonshallen 30 meter bred.
 • Fra toppen av skinnene til innvendig tak blir det ca 12 meter.
 • Plattformene blir 250 meter lange.
 • Ferdig november/desember 2016.

Fakta om heisen
Heisen er et spleiselag mellom Jernbaneverket, Vestfold fylkeskommune og Holmestrand kommune.

 • Holmestrand kommune skal ha driftsansvar for heisen.
 • Nærmere 90 % av Holmestrands befolkning bor oppe på fjellet.
 • 70 meter fra topp til bunn
 • To heiser
 • 30 sekunders heistur