Naboinformasjon: Holmestrand kommune

Arbeidet blir mest intensivt den første uken, fra lørdag 29. oktober klokken 01.00 til tirsdag 8. november klokken 06.00. Arbeidet vil pågå både lørdager og søndager.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Foran/rundt nordre inngang
I stasjonsområdet må en del av det gamle sporet fjernes, og området foran stasjonsinngangen må stabiliseres med kc-peler og gjøres klart slik at publikum kommer seg bort til inngangen, og slik at kollektivtrafikken kan bruke plassene sine.

Vi forsøker selvsagt, så langt det lar seg gjøre, å legge støyende arbeid til dagtid, men vi må ta noen kvelder og 1-2 netter til hjelp i stasjonsområdet. 

Fra natt til søndag 29.oktober til og med natt til mandag 1.november må vi ta ibruk nettene for å få revet kontaktledning og tilhørende, slik at fremdriften kan opprettholdes

Fra lørdag 5. november til onsdag 9. november må vi stabilisere området. Dette betyr peling, også på kveldstid.

Nattarbeid utover dette blir kun aktuelt ved uforutsette hendelser, dersom tungtveiende grunner gjør at det ikke kan unngås. Dersom en slik situasjon oppstår, vil vi selvsagt forsøke å få gitt berørte naboer informasjon og tilbud om alternativ overnatting.

Se for øvrig sak om at kollektivterminalen åpner mandag 31. oktober, og at Langgaten må asfalteres i forkant.

Foran/rundt søndre inngang
Arbeid på dagtid, inkludert helg. Det skal lages nødutgang/ beredskapsplass utenfor inngangen. Tidligere ble det sagt at den nærmeste jernbanebrua skulle rives, dette er nå utsatt.

Foran R2 i Sandebukta (sør for Øygarden) og R6 Tvillingbru skal det settes opp veirekkverk langs fylkesveien. Det skal settes opp bom mellom avkjøringen fra fylkesveien og beredskapsveien ved R5 Ramberg.

Flyfoto fra 30. august 2016: Anne Mette Storvik, Jernbaneverket