"Hva skal det gamle sporet brukes til?"

Mange lurer på hva som skal skje med det gamle jernbanesporet fra Holm til Nykirke. Vi har laget en illustrasjon som gir svar for deler av strekningen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Vi har laget en illustrasjon: Et flyfoto med fargekoder for de forskjellige bruksområdene. Hvis du klikker på bildet og åpner pdf-en (NB! 20 MB) kan du zoome deg inn på hele strekningen.

Illustrasjon: Trond Owe Bergstrøm, Bane NOR

Nå er det enkelte deler av strekningen som vi ikke kjenner framtiden til. I disse områdene blir det feil av oss å si at «her kommer det kanskje en ny vei», eller at «denne brua skal antakelig rives».

Hvis du har spørsmål til de områdene som er merket med «Disp. Holmestrand kommune» eller «Disp. Re kommune», må du kontakte kommunen og be om informasjon. Se nettsidene til Holmestrand kommune og Re kommune.
Det som er sikkert, er at Bane NOR (før Jernbaneverket) fjerner alt av jernbanetekniske installasjoner på hele strekningen. Vi har også merket av de jernbanebruene, under- eller overgangene som vi vet at vi skal rive.

Hvis du har spørsmål til den strekningen som er merket med turkis, kan du kontakte vår byggeleder Linda Nesje Drageset. Lurer du på noe vedrørende Bane NORs arbeider på resten av strekningen, kan du kontakte byggeleder Jon Brekke. Se kontaktinfo.