Naboinformasjon: Sande kommune

Arbeidet på Holm vil være mest intensivt den første uken, fra lørdag 29. oktober klokken 01.00 til tirsdag 8. november klokken 06.00, og vil pågå døgnet rundt, både lørdager og søndager.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Vi forsøker selvsagt, så langt det lar seg gjøre, å legge støyende arbeid til dagtid. Støyende nattarbeid er kun aktuelt når tungtveiende grunner gjør at det ikke kan unngås, eller ved uforutsette hendelser.

Holm
På Holm skal det nye dobbeltsporet knyttes sammen med de eksisterende dobbeltsporene mot Sande. Dette betyr grunnarbeid, bruk av støyende dieseldrevet materiell og støy fra metallarbeid. Traktorveien opp til beredskapsplass Holm skal gjøres ferdig, og det skal monteres veibom. Gammel planovergang fjernes. Nord for Holm skal det rives og fjernes gammelt materiell. Berørte naboer får informasjon og tilbud om alternativ overnatting.

Fra Holm til Galleberg
Det eksisterende signalanlegget skal fjernes mellom Galleberg og Holm. Dette innebærer å fjerne kabler, skap og tre tekniske bygg. Det blir diverse arbeid langs sporet av kontrollører som tester signalanlegg mv. Det planlegges ikke noe støyende arbeid på natt – men igjen må vi ta høyde for uforutsette hendelser.