Naboinformasjon: Re og Horten kommune

Arbeidet vil være mest intensivt den første uken, fra lørdag 29. oktober klokken 01.00 til tirsdag 8. november klokken 06.00, og vil pågå både lørdager og søndager. På Fegstad må det også jobbes på natta.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Vi forsøker selvsagt, så langt det lar seg gjøre, å legge støyende arbeid til dagtid (fram til klokken 19). Støyende nattarbeid er kun aktuelt når tungtveiende grunner gjør at det ikke kan unngås, eller ved uforutsette hendelser. 

Almedalen
Det skal etableres ny beredskapsvei for rømningsvei 12 i Almedalen. Vi planlegger ikke nattarbeid i dette området, med mindre det skjer noe uforutsett. Arbeidet er støyende, med grunnarbeid og store maskiner. Det skal også fjernes noe materiell (kontaktledning m.m.) som vil gi støy (metallarbeid).

Fegstad
På Fegstad må vi arbeide både dag og natt den første uken – i verste fall fortsetter dette også andre uken av bruddet. Det nye dobbeltsporet skal knyttes sammen med det gamle sporet videre sørover. Dette innebærer mye grunnarbeid, bruk av gravemaskiner, bulldosere og støy fra metallarbeid. Det skal også settes opp veibom. Sør for Fegstad skal det rives og fjernes gammelt materiell. Berørte naboer får informasjon og tilbud om alternativ overnatting.

 

Økt transport i forkant
Vi må mellomlagre omtrent 60 lastebillass med stein på Kopstad godsterminal så vi har det klart til bruddet starter 29. oktober. Inntransport av stein starter i morgen, onsdag 26. oktober. Det blir bare transport på dagtid.
I bruddet skal overskuddsmasser fraktes vekk fra Fegstad, og disse mellomlagres også på Kopstad. Omtrent halvparten (leire) fraktes så vekk når vi har fått unna de mest tidskritiske arbeidene. 

250 meter sør for Tangentunnelen
Her skal det byttes en sporveksel. Vi må arbeide både dag og natt den første uken – i verste fall fortsetter dette også andre uken av bruddet. Arbeidet innebærer mye grunnarbeid, bruk av gravemaskiner, bulldosere og støy fra metallarbeid. Berørte naboer får informasjon og tilbud om alternativ overnatting.

Fra Fegstad til Skoppum
Det eksisterende signalanlegget skal fjernes mellom Fegstad og Skoppum. Dette innebærer å fjerne kabler, skap og andre signaltekniske installasjoner. Det blir diverse arbeid langs sporet av kontrollører som tester signalanlegg mv. Det planlegges ikke noe støyende arbeid på natt – men igjen må vi ta høyde for uforutsette hendelser.