Holm-Nykirke: Åpner for trafikk 28. november

Holm-Nykirke prosjektet legger i disse dager en detaljert plan for innspurten før trafikken settes på i Holmestrandporten. –Vi satser på åpning 28. november, men vi må ha værgudene med oss, sier prosjektsjef Knut Edmund Knutsen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Knut Edmund Knutsen, prosjektsjef i Jernbaneverket, inne i stasjonshallen.
Foto: Anne Mette Storvik, Jernbaneverket.

Fra 29. oktober til 28. november, altså i fire uker, blir det full stans i togtrafikken forbi Holmestrand (NSB vil informere om de trafikale løsningene når det nærmer seg).

Mye arbeid på kort tid
–Den første uken blir det jobbing døgnet rundt på prosjektet. Vi skal skjøte sammen nytt og gammelt spor i begge endene og bygge en gangvei over de gamle sporene sånn at folk kommer seg fram til den nye stasjonshallen inne i fjellet. Dessuten skal nytt og gammelt signalanlegg kobles sammen, og det skal lages permanent innføring for strøm til anlegget, forteller Knutsen. Etter den første uken er det ikke planlagt mer nattarbeid.


Ferskt flyfoto fra Holm. Foto: Freddy S. Fagerheim, Jernbaneverket.

Ferskt flyfoto fra Fegstad. Foto: Freddy S. Fagerheim, Jernbaneverket.

Med forbehold
Det som gjør at prosjektet trenger fire togfri uker, er at testing og justering tar sin tid. Og for å kunne teste, må prosjektet først kunne få tog inn i tunnelen (uten passasjerer) til å prøvekjøre sporet. Å ha innspurten før åpning i november er ikke ideelt. Hvis det blir sprengkulde eller mye snø, kan det forsinke arbeidene.
–Testingen vi gjør i bruddet kan også avsløre problemer vi på det nåværende tidspunkt ikke vet eksisterer, forklarer Knutsen.

Støyende arbeid
–Det er liten tvil om at det vil bli støyende arbeid også på nattetid den første uka. Det er beklagelig, men ikke til å unngå. Trøsten er at det er den «siste krampetrekningen». Vi kommer som alltid til å informere berørte naboer i forkant, og i særskilte tilfeller vil vi tilby alternativ overnatting, forsikrer Knutsen. Han benytter anledningen til å takke og rose Holmestrands befolkning for tålmodigheten de har vist så langt i byggingen.
–Vi får håpe dere synes det er verd det, når det første toget ruller inn på stasjonen 28. november, avslutter Knutsen.

Åpning
Jernbaneverket har gjerne en offisiell markering av nye jernbanestrekninger noen uker etter at trafikken er satt på. Datoen for denne markeringen er ennå ikke spikret, men 17. desember peker seg ut som en mulig dato. Etter sommerferien vil Jernbaneverket begynne planleggingen av markeringen – og informere kommunen slik at eventuelle aktiviteter kan samordnes.