HENT AS skal bygge fjellheisen

Torsdag 31. mars ble kontrakten om byggingen av fjellheisen i Holmestrand undertegnet. Det var HENT AS som stakk av med totalentreprisen på 21,1 millioner kroner.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Signering av avtalen om heis i Holmestrand, virksomhetsleder Bodo Havelberg, Holmestrand kommune og tilbudsansvarlig Jon Wefald, HENT AS. Foto: Pernilla Selander Tronrud.

Torsdag 31. mars møttes representanter fra HENT AS, Jernbaneverket og Holmestrand kommune for å signere avtalen om bygging av heis.


På høyre side av bordet, bakfra: Byggeleder i Jernbaneverket Nina Rognved, leder for kontrakt og strategi i Jernbaneverket, Gunnar Gjellan, rådgiver Holmestrand kommune, Morten Jacobsen, prosjektsjef i Jernbaneverket Knut Edmund Knutsen, byggelederassistent Jernbaneverket Bendik Berild.På venstre side av bordet: Avdelingsleder i HENT AS, Sebastian Nordahl,virksomhetsleder i Holmestrand kommune Bodo Havelberg, tilbudsansvarlig i HENT AS, Jon Wefald og prosjektleder HENT AS, Terje Aasen.Foto: Pernilla Selander Tronrud.

Kontrakten som er signert er en totalentreprisekontrakt, kontraktsprisen er på 21,1 millioner kroner eks. mva.
Entreprenøren begynner med prosjekteringen umiddelbart.

Mer enn bare heis
Kontrakten omfatter både byggingen av heishuset på toppen og selve heisen, med motor, fester, skinner og del hele. I tillegg omfatter jobben opparbeidelse av hele tomta, inkludert beplantning, støttemurer, benker, "kiss and ride" og sykkelparkering.

Informasjonsmøte
Holmestrand kommune vil invitere til et informasjonsmøte i april. Her vil det bli informert nærmere om generelle løsninger, viktige milepæler og hvilke tiltak som må til for å gjennomføre prosjektet på best mulig måte for alle parter.

Fakta om heisen
Det er Holmestrand kommune som er byggherre for fjellheisen som skal frakte befolkningen fra toppen av Holmestrandfjellet og ned i stasjonshallen, 70 meter under.

Jernbaneverket skal være byggherrens representant og følge opp det daglige arbeidet.

Heisen skal kunne brukes som en snarvei opp eller ned fra fjellet – til fots eller med sykkel, pluss at den blir den tredje inngangen til stasjonen. Stasjonshallen ligger inne i Holmestrandfjellet, og her skal tog kunne passere i 250 kilometer i timen mens folk venter på plattformene.

Heisen er et spleiselag mellom Jernbaneverket, Vestfold fylkeskommune og Holmestrand kommune
Holmestrand kommune skal ha driftsansvar for heisen
Nærmere 90 % av Holmestrands befolkning bor oppe på fjellet
70 meter fra topp til bunn
To heiser
30 sekunders heistur