Blålys og sirener 10. november

På ettermiddagen og kvelden 10. november blir det en storstilt beredskapsøvelse i den nye stasjonshallen i Holmestrand. Det betyr både sirener, blålys og mye folk i gatene og stasjonsområdet.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

10. november blir det beredskapsøvelse i den nye stasjonshallen i Holmestrand. Arkivfoto fra en intern beredskapsøvelse. Foto: Anne Mette Storvik, Jernbaneverket.

Jernbaneverket og redningsetatene (politi, brannvesen og helse) vil sjekke at alle beredskapssystemer og rutiner fungerer som de skal og at stasjonshallen er trygg å ta i bruk. Øvelsen er en samvirkeøvelse, det betyr at både kommunen, Fylkesmannen, kirken og frivillige organisasjoner er med i øvelsen. 

–Den tenkte situasjonen er brann i en arbeidsmaskin og avsporing av persontog, forteller Kjell Witsø i Jernbaneverket. Det er han som har koordinert og planlagt øvelsen i detalj.

Rundt 300 mennesker vil samles i Biorama i forkant av øvelsen, så det vil merkes i bybildet når disse skal forflytte seg til stasjonsområdet.
–Under øvelsen er det mulig at noen av de frivillige blir fraktet ut på båre. Vi håper alle merker seg datoen, så ikke folk tror det er noe alvorlig på ferde, sier Witsø.

Øvelsen markerer slutten på en lang samarbeidsprosess med redningsetatene. De har jevnlig vært invitert til prosjektet for å gjøre seg kjent med geografien og alle sikkerhetstiltakene. Jernbaneverket har også laget en internettbasert opplæring som alle nyansatte, både i redningsetatene og Jernbaneverket, kan ta.