1000 tonn stålhimling på plass

Onsdag 3. august ble den siste av de 7000 himlingsplatene over sporet i stasjonshallen i Holmestrand montert. Dermed er over 1000 tonn stål, fordelt ut over 11 400 kvadratmeter, på plass oppe under taket i den enorme fjellhallen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

SISTE ØKT: 3. august kom de siste takplatene på plass i den nye stasjonshallen som bygges inne i Holmestrandfjellet. Alle foto: Anne Mette Storvik, Jernbaneverket

Stålhimlingen i den nye stasjonshallen har vært en komplisert affære. Den er konstruert for å vare i 100 år, og skal tåle trykk- og sug-kreftene som oppstår når tog passerer med 250 kilometer i timen.
Det bygges ny, dobbeltsporet jernbane fra Holm til Nykirke, og nye Holmestrand stasjon ligger omtrent midt på strekningen, inne i en enorm fjellhall. Her er det nå bygget en himling med et «stål-skjelett» som er festet i tak og vegger med seks og tolv meter lange bolter. 685 opphengsbolter med fem meters mellomrom måtte til for å få forsvarlig feste. Over tusen tonn stål og elleve tusen kvadratmeter akustiske plater går med for å bygge himlingen i den nye stasjonshallen inne i Holmestrandsfjellet.
Utfordrende
 Det er alltid utfordrende å bygge noe helt nytt, sier Knut Edmund Knutsen, prosjektsjef i Jernbaneverket.
Han forteller at valget om stålhimling var et kostnadsspørsmål.
– Det ble sett på en løsning med full utstøpning, men på grunn av hallens enorme tverrsnitt ble det tidlig i prosjektet konkludert med at stålhimling er den beste løsningen, sier Knutsen.

Helt i rute
–Dette har av og til føltes mer som et forsknings- og utviklingsprosjekt enn som et utbyggingsprosjekt, konstaterer Knutsen. Han er lettet nå når den siste takplaten kommer på plass, omtrent fem måneder etter oppstarten med stålarbeidene. 

SISTE PLATE: Platene veier 20-30 kilo. Her går den siste platen opp på liften.

SISTE SKRUE: Endelig kommer den siste av over 33 000 skruer på plass.

Arbeidene med å montere opphengsstag, bærestål og plater pågikk parallelt, og i en periode var hallen full av lifter.
– Himlingen måtte være ferdig og hallen ryddet før 15. august, da kommer sporbyggetoget og skal legge skinner og sviller gjennom hallen, forteller han. Det gjenstår ennå en del arbeid med innredningen av stasjonshallen, men det foregår over plattformene.
–De resterende stålarbeidene skal være ferdige om 4-6 uker, forteller Knutsen.

Spesialister
HENT AS er hovedentreprenør for «Innredningsentreprisen» på 317 mill. kroner. Nedicom leverer og monterer alt av himling og overflater, Everest monterer bærestålet som kommer fra Hollandia. Både Everest og Nedicom leier inn både utstyr og bemanning fra norske spesialfirmaer til monteringen.
–Alle har gjort en kjempeinnsats, ikke minst våre egne ansatte, roser prosjektsjefen.


STOR DAG: Ledelsen for Jernbaneverket og entreprenøren HENT møtte opp for å se de siste elementene komme på plass. Fra venstre: Bjørn Burmann, assisterende prosjektleder i HENT, Knut Edmund Knutsen, prosjektsjef i Jernbaneverket og Renate Aga Nygård, hovedbyggeleder for Jernbaneverket i innredningen av stasjonshallen.

Komplisert
 –Stålhimlingen har gitt oss massevis av utfordringer hele veien, og folka våre har arbeidet både hardt og hatt lange dager. Men resultatet er upåklagelig, mener Bjørn Burmann, assisterende prosjektleder i HENT.
Det har vært mange spesielle krav med hensyn til stålet og stålarbeidene.
– Alle sveiserne måtte sertifiseres for å jobbe med denne typen stål. Det er også svært strenge krav til dokumentasjon, for hver eneste sveis er det dokumentert hvem som har utført den, hvilken sveisetråd som ble brukt og hvilket utstyr. Alle sveiseskjøtene på opphengsstagene er kontrollert med ultralyd, forteller Burmann.
Alle boltene i hovedstålet er montert med kompliserte oppspenningsprosedyrer og rutiner avhengig av hvilken lengde og dimensjon det er på bolten. Alle er dokumentert for sporbarhet: hvem som har utført jobben, og hvilken type bolt og verktøy som er benyttet.

Innlæring
Burmann forteller at det gikk trått i begynnelsen, men raskere etter hvert som rutinene kom på plass. På det mest hektiske var opp mot 200 mann som arbeidet på skift i hallen, og det ble lagt stor vekt på koordinering og sikkerhet.
–Best av alt er at vi ikke har hatt noen alvorlige personskader, det verste var en mann som fikk en finger i klem, og han var på jobb dagen etter, opplyser Burmann. 


GODT SIKRET: Det er 12 meter fra toppen av stålhimlingen og til pukken under. Alle som jobber på sidene må være sikret med sele og tau. I forgrunnen: Arto Nyberg fra ZND Nedicom.

Mye lys og elektronikk
I himlingen ligger det rundt 25 kilometer med kabel. Det er mye forskjellig belysning i stasjonshallen, til sammen er det rundt 1700 armaturer. Lyset blir regulert opp og ned i forhold til om det er folk til stede i stasjonen.  I tillegg vil noe av belysningen skifte farge på ulike tider av døgnet. 
Det er montert elektronisk sensorer, "strekklapper", for kontinuerlig overvåkning av eventuell bevegelse i stålet. Over begge plattformene monteres det gjennomgående strålekabler for å gi mobildekning.

TIDVIS TRANGT: Det er opp til 2,5 meter mellom stålhimlingen og fjellet, men noen steder er det ikke ståhøyde. Fra venstre mot høyre: Kamil Szymcila og Idris Pehlivanlar, begge fra firmaet ZND Nedicom.

Går mot åpning
Prosjekt Holm-Nykirke har en streng tidsplan fram mot 28. november da det skal settes trafikk på sporet. Fra 29. oktober stenges banen for togtrafikk fram til åpning. Da skal den nye parsellen kobles sammen med eksisterende bane i begge endene, og stasjonsområdet skal omarbeides slik at passasjerene kommer seg fram til den nye stasjonshallen. Inne i tunnelen skal strekningen prøvekjøres, justeres og alle systemer skal sjekkes og dobbeltsjekkes. 
–Foreløpig er vi i rute, men vi må ha værgudene på vår side. Vi får problemer hvis vi får langvarig sprengkulde eller mye snø i november, konstaterer prosjektsjefen.

FERDIG TAK NORDOVER: Endelig er alle de syv tusen platene over sporet, og de tusen platene på sidene på plass. Bildet er tatt nordover i hallen. 

Video av begivenheten:

Vil du se store utgaver av bildene? 
Klikk på det første bildet i bildekarusellen under, og bruk så piltastene til å bla.


FAKTA OM HOLM-NYKIRKE

14,3 km dobbeltspor.
12,3 km tunnel.
Dimensjoneres for 250 km/t.
Ny stasjon i Holmestrandfjellet.
Stasjonshallen er ca. 870 m. lang
Det er ca. 12 m. fra spor til tak.
Plattformene er 250 m. lange
To innganger (tre, medregnet heisen)
13 rømningstunneler, inkludert stasjonsinngangene.
Økt kapasitet
Ny kollektivterminal
Reduserer reisetid med fem minutter.
Byggestart 2010.
Planlagt åpnet november 2016.
Kostnadsramme: 6,6 milliarder 2016-kr.

FAKTA OM HIMLINGEN
Over 1000 tonn stål i taket
3 km hovedbærestål (HEA 360)
686 skreddersydde opphengsstag
7363 plater over spor
970 plater over plattform
Totalt: 8333 plater = 11 400 kvadratmeter
33 000 skruer til platene i taket
Minst 150 000 skruer og bolter i hele himlingen
Del av «Innredningsentreprisen» på 317 mill. kroner
Hovedentreprenør: HENT AS
Entreprenør for bærestålet: Hollandia
Entreprenør for himling-platene og blikkenslagerarbeid: ZND Nedicom