Stasjonshallen

Holmestrands nye jernbanestasjon ligger inne i en gigantisk fjellhall. Her skal tog kunne suse forbi i 250 kilometer i timen, uten at ventende passasjerer føler ubehag av trykket.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

 Hallen skal inneholde fire spor og to plattformer, og det settes inn lyddempende materialer i hele stasjonsområdet. Stasjonshallen får skifergulv og hvite betongvegger.


– Så vidt vi vet blir dette den første togstasjonen i verden som kombinerer plattformer og tog som kjører gjennom i 250 kilometer timen gjennom stasjonen, forteller prosjektsjef Knut Edmund Knutsen. 
Trykkavlastningstunnel er et av flere tiltak som skal forhindre at folk på perrongen skal oppleve et ubehagelig trykk hver gang passeringstogene kjører forbi. I tillegg er tunnelinngangene formet som trompeter.

Tusen-tonns tak
Tusen tonn stål og ti tusen kvadratmeter akustisk himling er gått med for å bygge taket i den nye stasjonshallen inne i Holmestrandsfjellet. Ettersom stasjonshallen smalner i endene, var det uaktuelt å bruke prefabrikkerte betongelementer her. I stedet ble det bygd et stålskjelett som ble festet til tak og vegger med seks meter lange bolter. 685 opphengsbolter med fem meters mellomrom måtte til for å få forsvarlig feste.
Himlingen er bygd for å vare i hundre år med sterk påvirkning fra trykk, sug, vibrasjoner og slitasje fra forbipasserende tog.

Det blir opp til to og en halv meter mellom tunnelveggen/taket og stålet. God nok plass til at man jevnlig kan gå rundt og inspisere både berg og metall.

Støy
Det er støydempende himling over hele hallen. Denne er bygget opp av mineralullplater som er dekket med aluminiumsplater. I tillegg er det bygd noe som vil oppleves som en skjerm over plattformene på begge sider. Disse vil gjøre at hallen føles mindre og lunere, og gir oss de tiltrengte kvadratmeterne med akustisk flate, 

Rustfarget
Det støydempende materialet dekkes med perforerte aluminiumsplater. Hullene i platene virker støydempende, i tillegg har platene en estetisk funksjon. Himlingsplatene skal ha lys farge for at stasjonshallen skal virke mest mulig lys og trivelig å oppholde seg i. De synlige stålbjelkene i himlingen er av cor-ten (rusttregt) stål, og tar opp fargen fra den rustfargede Otta-skiferen som skal legges i gangene og på rampene.
Så rustfargen er altså ikke et vedlikeholdsproblem, men en nøye utpønsket effekt fra arkitektene.

 Stasjonshallen 20. august 2014. Foto: Anne Mette Storvik.