Nå blir det økt aktivitet i sporet

Holm-Nykirke prosjektet trenger nå mye materiell og pukk inne i tunnelen. Alt dette må fraktes inn med tog på nattetid, så mange vil nok registrere tog som kommer og drar på underlige tidspunkt.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

På Holm-Nykirke prosjektet er sporleggetoget i full gang med å bygge dobbeltspor. Det legger over 1500 sviller om dagen. Disse svillene må fraktes inn med tog på nattetid. I tillegg skal det fraktes inn skinner, pukk og mye forskjellig materiell.

Planlagt framdrift
Sporbyggetoget holder nå på å legge skinner og sviller fra Fegstad og inn til stasjonen. I neste uke (uke 47), gjør de seg ferdig på Fegstad-siden, og flytter toget over til Holm. Der begynner de produksjonen lørdag 21. november, jobber gjennom helga, og tar så en ukes pause.

Fegstad, sett sørfra. Foto tatt 23.10.2015
-Fra 19. november vil det hver natt bli kjørt et tog fullt av sviller inn i tunnelen, og dette toget returnerer, etter at det er losset, tilbake til Hønefoss, forteller Jens Petter Svensrud, som er byggeleder i Jernbaneverket.Levering av pukk

I uke 46 starter innkjøringen av pukk til tunnelen, og dette pågår til ca. uke 5 i 2016. Det skal inn ca. 40.000 kubikkmeter ballastpukk.

Kan støye litt
På natta mellom 17.- 20. november kan det bli litt støy på Fegstad når tog leverer pukk i dagsonen. Jernbaneverket vil varsle de berørte naboene og tilby alternativ overnatting.

-Til Holm kommer det pukk til dagsonen fra 4. til 8. januar 2016, og da kommer vi selvsagt også til å vurdere om vi må gi tilbud om alternativ overnatting til berørte naboer, sier Svensrud.

Fra Holm og nordover, foto tatt 23.10.2015.