Togbrudd i helgen - vi jobber langs linja

Til helgen er det planlagt brudd i togtrafikken på Vestfoldbanen for vedlikehold. Togbruddet starter natt til lørdag 30. mai (klokken 01.00) og varer til mandag morgen 1. juni (klokken 08.00). Vi må benytte bruddet til å få gjort en del forberedende, jernbanetekniske arbeider langs eksisterende spor.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Fegstad, hvor nytt og gammelt spor skal kobles sammen før Holm-Nykirke åpner for trafikk.
Det skal arbeides helt fra Galleberg i nord og ned til Holm, hvor den nye jernbanetunnelen starter. Likeledes vil det pågå arbeid fra Fegstad og nesten til Skoppum.

Dette skal gjøres:
-Kapping av kabelkanaler, diverse grunnarbeid og setting av kummer og fundamenter.
-Flytting av kabelkanallokk med tilhørende arbeider
-Legging av kabler
Til dette arbeidet brukes skinnegående traktorgraver, betongsag, luftverktøy - og kanskje stormobil.

I tillegg har baneavdelingen (ikke prosjektet, altså) meldt fra om at de skal bytte noen sviller i Holmestrand sentrum.

Jernbaneverket har søkt, og fått, midlertidig dispensasjon fra arbeidstid og støygrenser. Vi beklager de ulemper arbeidet påfører omgivelsene!