Prestisjefylt fjellheis-jobb utlyst

Holmestrand: Nå bør entreprenører med sans for PR-verdi være våkne: Byggingen av fjellheisen, heishus og området rundt ligger nå på DOFFIN. -Dette er en jobb som vil gjøre seg på CV´en, sier Bodo Havelberg, teknisk sjef i Holmestrand kommune, med et smil.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

MER ENN HEIS: Kontrakten omfatter både byggingen av heishuset på toppen og selve heisen, med motor, fester, skinner og det hele. I tillegg omfatter jobben opparbeidelse av hele tomta, inkludert beplantning, støttemurer, benker, “kiss and ride”, og sykkelparkering. Illustrasjon: Rambøll og Gottlieb Paludan Architects
Prosjektet har fått mye oppmerksomhet i media, og mer vil det bli når åpningen nærmer seg. Kontrakten på byggingen av heisen har derfor kanskje høyere verdi markedsføringsmessig, enn akkurat i kroneverdi for entreprenøren.

Ikke bare en heis
Kontrakten omfatter både byggingen av heishuset på toppen og selve heisen, med motor, fester, skinner og det hele. I tillegg omfatter jobben opparbeidelse av hele tomta, inkludert beplantning, støttemurer, benker, “kiss and ride”, og sykkelparkering.

Kommunen er byggherre
Det er Holmestrand kommune som er byggherre for fjellheisen som skal frakte befolkningen fra toppen av Holmestrandfjellet og ned i stasjonshallen, 70 meter under. Det er kommunen som utlyser jobben og behandler anbudene. Kontrakten er lagt ut på DOFFIN (nr 125538), og er dermed tilgjengelig for alle som tilfredsstiller kravene.
–Vi har som mål å få kontrakten undertegnet før utgangen av april, sier Bodo Havelberg, teknisk sjef i Holmestrand kommune.

SPENT: Bodo Havelberg, teknisk sjef i Holmestrand kommune, er spent på hvilken entreprenør som skal bygge fjellheisen i Holmestrand. Foto: Anne Mette Storvik

Byggherrens representant
Jernbaneverket skal være byggherrens representant og følge opp det daglige arbeidet.
– Vi har hørt at flere rene heis-firmaer er interesserte, men de er avhengige av å få med seg en entreprenør som kan gjøre alt det andre, og som kan være hovedentreprenør, opplyser Martin Fadum, prosjekteringsleder i Jernbaneverket.
INNSIDE: Martin Fadum, prosjekteringsleder i Jernbaneverket, vet at flere rene heis-firmaer er interesserte, men de er avhengige av å få med seg en entreprenør. Foto: Anne Mette Storvik
Snarvei og inngang
Heisen skal kunne brukes som en snarvei opp eller ned fra fjellet – til fots eller med sykkel, pluss at den blir den tredje inngangen til stasjonen. Stasjonshallen ligger inne i Holmestrandfjellet, og her skal tog kunne passere i 250 kilometer i timen mens folk venter på plattformene. Hallen skal oppleves som lys og vennlig, med hvite betongvegger og skifergulv.
 
Fakta om heisen
Heisen er et spleiselag mellom Jernbaneverket, Vestfold fylkeskommune og Holmestrand kommune.
- Holmestrand kommune skal ha driftsansvar for heisen.
- Nærmere 90 % av Holmestrands befolkning bor oppe på fjellet.
- 70 meter fra topp til bunn
- To heiser
- 30 sekunders heistur
- Ferdig til åpning 2016