Holder nødetatene oppdatert

SHA-leder Torstein Dahle fortsetter å invitere nødetatene på besøk slik at de er oppdatert på prosjektet.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Onsdag 27. mai 2015 fikk politi og brannfolk en runde i hallen – og ble oppdatert på hvilke utfordringer de kan møte i en nødsituasjon.


Dahle var klar på at møtet handlet om prosjektet i anleggsfasen. Informasjon om beredskap, utstyr etc for ferdig anlegg, kommer på et senere tidspunkt. Jernbaneverket har satt av tilsammen fire halve dager i mai for å få med flest mulig fra nødetatene.FORNØYDE: SHA-leder Torstein Dahle sammen med gjengen som hadde vært på befaring.

Deltakere fra brannvesenet: brannkonstabel Rune André Hansen, brannkonstabel Johnny Zell, brannmester Pål Bjerke, brannkonstabel Sindre Pedersen, underbrannmester Don Bell og Harald Kleppo som er vaktleder for Vestviken 110.

Deltakere fra politiet: Beredskapsplanlegger Kari Haugdal og innsatsleder Dag Asle Gjølstad.