Gode penger i pukk

Holm-Nykirke prosjektet: Tønsbergfirmaet Oskar og Tormod Wike AS signerte mandag 26. januar kontrakt med Jernbaneverket på 91,5 millioner kroner.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Tønsbergfirmaet Wike sikret seg en av de aller siste kontraktene til prosjekt Holm-Nykirke.
Fra venstre: Christoffer Bruserud, daglig leder i Wike, Halvor Dahl Johansen, byggeleder i Jernbaneverket, Stig Omslandseter, prosjektleder i Wike og prosjektdirektør i Jernbaneverket, Stine Ilebrekke Undrum. Foto: Knut Edmund Knutsen


Kontrakten, som formelt heter “UHN 31 Kompletterende arbeider” består kort sagt av klargjøring før sporlegging. Store mengder ballastpukk skal på plass. I tillegg skal firmaet montere dører og porter i rømningstunnelene. Jobben er verd 91,5 million kroner eksklusiv mva., 114 millioner kroner inkludert mva. I månedsskiftet mai/juni 2016 skal jobben være gjort.

– Dette er en stor og viktig kontrakt for oss i lokalmarkedet. Mange av våre ansatte bor i området, og vil derfor i stor grad benytt egne ansatte på prosjektet. Vi gleder oss til å samarbeide med Jernbaneverket, sier Christoffer Bruserud, daglig leder i Wike.
– Jernbaneverket er også godt fornøyd med at en lokal entreprenør fikk denne entreprisen og har stor tro på at Wike vil gjennomføre den utfordrende oppgaven på en god måte, avrunder prosjektdirektør i Jernbaneverket, Stine Ilebrekke Undrum.