Helg- og nattarbeid på Holm og Fegstad

Fra fredag 24. oktober klokken 21.00 og til mandag 27. oktober klokken 04.50 blir det tidvis støyende arbeid på både Holm og Fegstad.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Togtrafikken på Vestfoldbanen stanses i 56 timer for vedlikehold av banen, og vi benytter anledningen til å få gjort unna en del arbeid på det nye dobbeltsporet mellom Holm-Nykirke.

Det er mye som skal gjøres, og det må dessverre bli noe støy, også nattestid. Jernbaneverket har søkt, og fått, midlertidig dispensasjon fra arbeidstid og støygrenser.

Det dreier seg om: Kapping og fjerning av gammelt spor, montering av  ny anleggsveksler og legging av fiber. Dessuten blir det signalarbeid, grunnarbeid og planering. Vi kommer til å bruke kran, skinnegående traktorgraver, hjullaster, stormobil, pakkemaskin og luftverktøy.

Alternativ overnatting
Dersom særskilte behov tilsier det, kan Jernbaneverket tilby alternativ overnatting for naboer. Informasjon blir lagt i postkassene.  Vi presiserer at altenativ overnatting må avtales på forhånd, og organiseres av Jernbaneverket. Vi beklager de ulemper arbeidet påfører omgivelsene.

Henvendelser og spørsmål rettes til:
Nabokontakt Vigdis Tandberg på e-post: xtanvig@jbv.no eller på telefon 913 26 266
Etter kontortid: Døgnbemannet beredskapstelefon 916 56 253 eller
prosjektleder jernbaneteknikk, Hanne Stormo, mobilnummer: 913 25 084