Tar klager på alvor

Da Jernbaneverket fikk klage på at en lastebil som fraktet pukk hadde sølt stein i trafikken, innkalte vi alle entreprenørene og politiet til møte.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

En lastebil som kjørte pukk fra Solum sølte pukk da den bremset og svingte. Lastebilen hadde antakelig for mye pukk på lasteplanet. Ettersom en del av entreprenørene våre henter masser fra Solum, arrangerte vi et møte med de ulike aktørene for å ta tak i problemet.

Også transportører, kommuneoverlegen og ledelsen for pukkverket var til stede på møtet onsdag 27. august 2014.
Solum pukkverk var klar på at de har mange kunder som henter pukk og grus hos dem, Jernbaneverket er bare én av mange kunder. Ansvaret for at lasten er sikret ligger hos sjåføren, presiserte representanten for Solum.

Hvis det lastes for mye på lastebilen, skal det overskytende tippes av igjen.
Entreprenørene og transportørene ble under møtet oppfordret til å gi sjåfører en påminnelse om å unngå søl, overlessing og for høy fart. Transportørene skal gjennomgå bilparken, og reparerer baklemmene der det trengs.

Sjåførene skal bruke inspeksjonsrampen og sjekke at det ikke er overlast eller ligger grus eller pukk på dragere eller annet før de kjører ut på offentlig vei.

Én ting er at fartsgrenser skal overholdes, i tillegg må sjåførene bruke sunn fornuft og avpasse farten.

I tillegg omhandlet møtet støv- og støyproblematikk, noe Jernbaneverket følger opp kontinuerlig.