"Reddet" på ti minutter

Da Skanska hadde redningsøvelse i heissjakta til fjellheisen, gikk alt glatt. Ti minutter tok det før den “skadde” var fraktet opp på båre.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Det er stort fokus på sikkerhet vedrørende arbeidet med heissjakten. Alle som skal i nærheten av sjakten må ha fallsikringskurs og være forsvarlig sikret.
Mandag 17. mars var det øvelse på toppen av fjellet. Til stede fra Skanska var produksjonsleder, Tor Gildestad og HMS-leder Jan Arild Langeid. SHA-rådgiver Tor M. Langaas fra Jernbaneverket var også til stede som observatør.

Grei skuring
De to redningsmennene synes operasjonen gikk greit.
–Det var ikke noe problem å få ham på båren, dette var “brukanes” utstyr, slår Hans Martin Galleberg fast.
–Det var ikke noe problem å ligge på båren – bortsett fra at selen min var vond å ligge på, det er en klump bak på ryggen, forteller Morten Bruland.

FRA DYPET: Den "forulykkede", Morten Bruland, heises opp fra dypet av Hans Martin Galleberg og Jon Odden. Foto: Anne Mette Storvik

FASTSPENT: Her ser man tydelig reimene som den skadde personen spennes fast med. Foto: Anne Mette Storvik

TIL TRYGGHET: Heisen med båren kjøres horisontalt vekk fra heissjakten. Foto: Anne Mette Storvik

SLIPPES LØS: Produksjonsleder Tor Gildestad hjelper Morten Bruland løs. Foto: Anne Mette Storvik
Dyp sjakt
Nå er sjakten rundt 25 meter dyp, og etter hvert blir nettopp dybden en viktig tidsfaktor for redningen. Dersom en skadd person må fraktes fra 70 meters dyp, kan det fort ta 20 minutter.
- Heisen går ikke fortere, av sikkerhetsmessige årsaker. Det ble satt på plass spesiallagde lokk nede i sjakten  for å sikre at ingen av deltakerne  falt videre ned, det er ytterligere gode 30 meter til under lokkene. Vi avholder ikke en øvelse som medfører risiko for reelle hendelser! Vi fikk prøvd utstyret, sjekket at det virket som planlagt, og vi fikk økt sikkerhetsfokuset til den enkelte, konstaterer HMS-leder Jan Arild Langeid.
Skadde personer må reddes av Skanskas personell, ingen får komme ned i heisen uten fallsikringskurs, korrekt utstyr og opplæring i bruk av krana.