Holmestrand: Betong-uhell i Bogen

I vinter slapp Jernbaneverket ved et uhell ut flytende betong i Bogen naturreservat i Holmestrand. Fylkesmannen i Vestfold har vurdert saken, og er kommet til at betongen kan bli liggende.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Mandag 2. juni var Jernbaneverket, Fylkesmannen og Statens naturoppsyn på befaring for å se på området og vurdere hva man skulle gjøre med den størknede betongen.

BEFARING: Fra venstre: Sigmun Trønnes, Nina Hestem Berggren, Vidar Tveiten, Arne Christian Geving, fagsjef naturforvaltning i Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold og  Jørn Lindseth fra Statens naturoppsyn (delvis skjult), Knut Edmund Knutsen og Ole Johan Aas-Haug.  Alle gulkledde er fra Jernbaneverket. Foto: Anne Mette Storvik

VURDERER: Fra venstre: Arne Christian Geving, fagsjef naturforvaltning i Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold og Jørn Lindseth fra Statens naturoppsyn.Foto: Anne Mette Storvik

12. juni kom konklusjonen fra Fylkesmannen:
“Fylkesmannen har vurdert det som mest hensiktsmessig i forhold til verneverdiene i området, og hvor ressurskrevende en opprydding er, å la utslippet av sement til tunelltetning bli liggende.” Videre sies det i e-posten at: “Utslippet vurderes som et uhell, og Jernbaneverket ansees å ha gode rutiner for denne type tiltak.”

Gjennom fjellsprekk
Jernbaneverket bygger dobbeltsporet jernbanetunnel fra Holm til Nykirke, og under arbeidet med en rømningstunnel (R2) strømmet sprøytebetong ut i naturen 75 meter unna stedet der arbeidet pågikk. Et område på 40-60 kvadratmeter av skogbunnen har fått flekker av betong.
–Det var ved injisering av sprøytebetong at det gikk galt. Vi brukte redusert trykk fordi vi mistenkte at det kunne være sprekker i fjellet, men betongen er tyntflytende som vann, og strømmet altså ut. Det er rutine å følge med på overflaten i nærområdet når det foregår injeksjon, men dette ble utført i januar og snøen gjorde det vanskelig å oppdage omfanget før våren kom, forteller Ole Johan Aas-Haug, som er byggeleder for strekningen.

Sårbart område
Anleggsmaskiner er ikke ønsket i et sårbart og vernet område. Dette stadfester Fylkesmannen i brevet: “Ved opprydding vil det ikke være mulig å komme til området med maskiner uten å gjøre stor skade på vegetasjonen i reservatet. Maskinell opprydding vil ikke være et alternativ slik Fylkesmannen ser det. Ved opprydding må dette gjøres manuelt. En manuell rydding vil være svært ressurskrevende i forhold til mannskaper og innsats. Fylkesmannen vurderer en slik innsats ikke til å stå i forhold til skadene som utslippet har på verneverdiene i naturreservatet.”

Naturen ordner opp
Fylkesmannen tror naturen selv vil reparere skadene: “Industrisement inneholder ingen spesielle miljøgifter og det er ingen risiko for utlekking fra sementmassene. Fylkesmannen vurder det som at utslippet ikke har hatt negativ effekt på verneverdiene i naturreservatet. Det vil allikevel gå lang tid før det vil vokse noe ny vegetasjon på områdene som er til sølt. Med tiden vil tele og røtter etter hvert bryte opp deler av sementdekket og det vil også ganske raskt dekkes av løv og annet nedfall fra nærliggende vegetasjon, og dermed ikke lenger være synlig.” Verken den svært sjeldne orkideen knottblomst eller forekomstene av ramsløk ble berørt.

Følges opp
Betingelsen fra Fylkesmannen er at Jernbaneverket og Fylkesmannen gjennomfører en ny befaring i løpet av høsten 2015 for å vurdere om opprydding vil være påkrevd.
–Vi er veldig lei oss for at dette skjedde! Vi vil selvfølgelig holde øye med utviklingen i Bogen, og rette oss etter Fylkesmannens vurdering, understreker prosjektleder underbygning, Knut Edmund Knutsen.