Holmestrand: En stund for ettertanke og lærdom

Toppledelsen i Jernbaneverket var til stede da det ble holdt allmøte på prosjekt Holm – Nykirke mandag 6. oktober. Det ble informert om dødsulykken 3. oktober, stilt rom for spørsmål, og det ble holdt ett minutts stillhet for den omkomne.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

TIL STEDE: Assisterende jernbanedirektør ønsket å være tilstede sammen med de ansatte på denne mandagen, som var preget av fredagens hendelse.Foto: Anne Mette Storvik
–Det berører oss. Det er et menneske av kjøtt og blod, som hadde noen som var glad i ham. Vi tenker på de pårørende, på kollegaene, og på dere ansatte, sa assisterende jernbanedirektør, Gunnar Løvås.
Løvås mente det kunne være god mentalhygiene i å få anledning til å stille spørsmål. Han ga også ros til de som hadde håndtert situasjonen på stedet.
TENTE LYS: Prosjekt Holm-Nykirke tente lys og holdt ett minutts stillhet for mannen som omkom i ulykken fredag 3. oktober.Foto: Anne Mette Storvik
Underentreprenør
Den polske arbeideren som omkom  var 35 år gammel. Polakken var ansatt hos Ventor, men innleid til Øyan & Schie Fuging AS. Dette firmaet utførte fugingen av betongelementene for Skanska, som har Fibo-entreprisen på prosjekt Holm-Nykirke. Så langt Jernbaneverket vet, var han var gift, men hadde ingen barn. Hans enke er underrettet.

Hendelsesforløpet
Mannen ble funnet klemt mellom liften og betongelementene i taket. Årsaken, hvorfor og hvordan det skjedde, er ikke kjent. Ulykken ble oppdaget ved 18-tiden fredag 3. oktober, av den polske kollegaen som jobbet i en annen lift ved siden av. Han klarte ikke å få den forulykkede ned, og løp ut og skaffet hjelp. Sammen fikk mannskapet ned kurven med den forulykkede. Omtrent samtidig ankom ambulansen, takket være at Skanska fulgte varslingsrutinene, møtte ambulansen og loset den til riktig sted. Det var ingen livstegn under forsøkene på gjenoppliving. Politi og brannvesen kom også raskt til stedet. Politiet erklærte mannen død klokken 18.40.

Krisehåndtering
Etter hvert kom Skanskas kriseteam til stedet, flere ansatte i Jernbaneverket og lederen for Øyan & Schie Fuging AS sammen med en tolk (den gjenlevende polakken snakket lite engelsk).
Bedriftslege kom og snakket med alle hos Skanska. 
Politiet friga til slutt liften, og den ble fraktet bort for senere undersøkelser. Begravelsesbyrå kom og fraktet bort den omkomne.

Videre undersøkelser
–Vi ba alle entreprenørene stanse arbeidet med fuging, og vi ba dem sjekke utstyret, opplyser prosjektleder Knut Edmund Knutsen.
–Skanska og prosjektet ble enig om en felles granskningsgruppe, og at det også vurderes eksterne uavhengige ressurser inn i den gruppa, forteller prosjektstyringsleder Per Vilnes. Jernbaneverket har også, som byggherre, bedt om å få se dokumentasjon på en rekke punkter.
–Jeg håper vi kan sette i gang granskningen fort, understreket prosjektdirektør Stine Ilebrekke Undrum.
BEFARING: Etter allmøtet, bar det inn i tunnelen på befaring. Forrest, fra venstre: Prosjektdirektør Stine Ilebrekke Undrum, prosjektstyringsleder Per B. Vilnes og assisterende jernbanedirektør, Gunnar Løvås. Rad to, fra venstre: Johan Larsen Aase, fagsjef fra prosjektstyringsstaben, prosjektleder Knut Edmund Knutsen, direktør i prosjektstyringsstaben, Per Arne Fredriksen og Jon Olav Ødegaard, SHA-leder i prosjektstyring. Helt bakerst: prosjektleder underbygning, Ole Johan Aas-Haug og SHA-rådgiver Tor Magne Langaas. Foto: Anne Mette Storvik