Almedalen og Fegstad: Varsel om helg- og nattarbeid

Fra lørdag 26. april klokken 01.00 til søndag 27. april klokken 07.00 kan det bli støyende arbeid i Almedalen og på Fegstad.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Togtrafikken på Vestfoldbanen stanses i 30 timer for vedlikehold av banen, og vi benytter anledningen til å få gjort ferdig anleggsarbeid nær skinnegangen.
Jernbaneverket har søkt, og fått, midlertidig dispensasjon fra arbeidstid og støygrenser.
Eksisterende og ny jernbanelinje - like ved siden av hverandre. Foto: Anne Mette Storvik
Fegstad
På Fegstad skal det gjøres klart for det nye togsporet. Masser skal skiftes ut, og det skal komprimeres. Det kan også bli arbeid med grøfter, rydding, rensk og betong.

Tunellportalen på Fegstad ligger kloss opptil eksisterende bane. Foto: Anne Mette Storvik
Almedalen
Det skal pigges og renses rundt inngangen til tunnelen. I tillegg kan det bli gjort annet arbeid som drenering og oppfylling.

Alternativ overnatting
Dersom særskilte behov tilsier det, kan Jernbaneverket tilby alternativ overnatting.
Vi presiserer at dette må avtales på forhånd, og organiseres av Jernbaneverket.

Vi beklager de ulemper arbeidet påfører omgivelsene.

Henvendelser og spørsmål rettes til:
Nabokontakt Vigdis Tandberg på e-post: xtanvig@jbv.no eller på telefon 913 26 266

Etter kontortid:

Døgnbemannet beredskapstelefon 916 56 253