Vestfoldbanen skaper arbeid på Vestlandet

Hele jernbanetunnelen mellom Holm og Nykirke forbi Holmestrand skal kles inn med betongelement, det nyter blant andre en betongprodusent på Vestlandet godt av.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Her monteres betongelementer med en spesialmaskin. Foto: Ølen Betong
Jernbanetunnelen på prosjektet Holm-Nykirke er under bygging, og så langt er det sprengt ut fire kilometer hovedtunnel totalt sett.
I løpet av starten av det nye året skal den 12,3 kilometer lange tunnelen være halvferdig utsprengt.

Alle tunneler skal vann og frostsikres for at det skal være så tørre som overhode mulig inne i tunnelene. På dette prosjektet er det valgt å bruke betongelementer, derfor har prosjektets største entreprenør, Skanska, inngått kontrakt med Ølen Betong på Vestlandet om levering av betongelementer.

Skanska har tre av fem entrepriser på prosjektet og med denne kontrakten forteller Ølen Betong at de får behov for mellom 10 og 12 nye personer i bedriften allerede fra midten av november.

Les nyhetssaken fra Haugesunds avis her

Fabrikken i Sveio kommune er ikke ukjent med å lage betongelementer til frostsikring i tunneler, på sine hjemmesider forteller de at bedriften har levert ca. 1,3 millioner kvadratmeter betongelementer til diverse vei og jernbanetunneler rundt om.

Kontrakten de har signert nå, består av mellom 150 og 170 000 kvadratmeter betongelementer til utbyggingsprosjektet Holm-Nykirke.