Vestfoldbanen bygges ut raskere

Hele dobbeltsporstrekningen Holm - Holmestrand - Nykirke på Vestfoldbanen skal bygges ut i ett. - Vi legger opp til byggestart neste år, sa samferdselsminister Liv Signe Navarsete da hun var med og åpnet nye Lysaker stasjon i dag 1.september. Strekningen kan dermed bli ferdig rundt tre år tidligere enn forutsatt i Nasjonal transportplan.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete kunne fortelle om raskere utbygging av Vestfoldbanen ved åpningen av nye Lysaker stasjon 1.september. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong> 

- Det legges opp til høyhastighetsstandard (250 km/t) og en sammenhengende utbygging av hele strekningen, sier samferdselsministeren.

Sammenhengende fjelltunnel

I NTP 2010-2019 ble det lagt opp til utbygging av dobbeltspor på delstrekningen Holm – Holmestrand i perioden 2010-2013, mens Holmestrand-Nykirke, medregnet stasjon i dagen, skulle bygges ut i perioden 2014-2019. Regjeringen går nå inn for at stasjonen i Holmestrand skal bygges inne i fjellet, og at det bygges en sammenhengende fjelltunnel på 12,3 km. Hastigheten for denne strekningen økes fra 200 km/t til 250 km/t.

Byggestart 2010

Før prosjektet kan starte må det gjennomføres en ekstern kvalitetssikring av plandokumenter og kostnadsoverslag. Dette kan først gjennomføres når det foreligger vedtatt reguleringsplan for prosjektet Holm-Holmestrand-Nykirke med stasjon i fjell. Med en normal gjennomføring av slik kvalitetssikring, er det realistisk å regne med at anleggsarbeidene kan starte i første halvår i 2010.

Vestfoldbanen har moderne dobbeltspor på den 17 kilometer lange strekningen fra Kobbervik ved Drammen til Holm i Sande, og den nye parsellen blir bygget i forlengelsen av denne. På strekningen Barkåker - Tønsberg var det byggestart for nytt dobbeltspor tidligere i år.

Her ved Holm slutter dagens moderne dobbeltspor. Det er herfra den nye strekningen fram til Nykirke nå skal bygges i ett. (Foto: Njål Svingheim)