Varsel om støyende kvelds- og nattarbeider

18. og 19. mai skal det utføres spunting på Holmestrand stasjon. På grunn av at arbeid på må utføres ved eksisterende spor når det ikke er trafikk, må det derfor jobbes døgnet rundet den aktuelle helgen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

All rutetrafikk er innstilt, men det vil bli kjøring med skinnegående arbeidsmaskiner så regler om avstand til jernbanen er gjeldene.

Arbeidet som skal utføres
Entreprenør Skanska skal utføre spunt- og gravearbeider. Spunting vil si å banke en stålvegg ned i grunnen, dette er en støyende prosess. Det skal også graves og monteres et sikkerhetsgjerde med sikkerhetsnett. I tillegg skal jernbaneteknikk demontere, rive og fjerne resten av spor tre på stasjonen.

Det vil arbeides i perioden fra kl. 01.00 natt til 18. mai og frem til kl.13.00 den19. mai, det vil være full togstans ved Holmestrand stasjon.

Derfor nattarbeider
Ved anleggsarbeider på – eller i nærheten av jernbanespor – er det av sikkerhetsgrunner nødvendig med full stans i togtrafikken. Av hensyn til kundene og trafikkavviklingen på Vestfoldbanen er det derfor mest hensiktsmessig å utføre slike arbeider i perioder med togstans.

Nattarbeider igangsettes kun når det er innvilget dispensasjon fra gjeldende forskrifter, som gis av Holmestrand kommune. Holmestrand kommune v/Miljørettet helsevern og politiet har fått melding om arbeidene, eventuelle klager vedr. nattarbeidet rettes til miljørettet helsevern, eller kommunelegen i Holmestrand.

Alternativ overnatting
Dersom særskilte behov tilsier det, kan Jernbaneverket tilby alternativ overnatting. Vi presiserer at dette må avtales på forhånd. I motsatte fall vil ikke Jernbaneverket dekke utgiftene til oppholdet.

Fristen for å si fra om det er ønskelig med alternativ overnatting er mandag 13. mai.

Vi beklager de ulemper arbeidet påfører omgivelsene.

Henvendelser og spørsmål rettes til:

Nabokontakt Vigdis Tandberg på e-post: xtanvig@jbv.no eller på telefon 913 26 266.

Etter kontortid: Døgnbemannet beredskapstelefon 916 56 253