Skjervikbekken i Sande ut til offentlig ettersyn

Jernbaneverkets planer om dobbeltspor Holm-Nykirke nærmer seg raskt byggestart. I den anledning er den detaljerte reguleringsplanen for stabilitetssikring av Skjervikbekken lagt ut til offentlig ettersyn.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Årsaken til at Jernbaneverket ønsker denne reguleringen, er å sikre stabilitet samt å hindre at grunnen skal skli ut (grunnbrudd) når det legges store mengder med masser i området under utbyggingen av dobbeltsporet.

Tiltaket omfatter motfylling fra jernbanetraseen og ca. 100 m østover i bekkedalen, inkludert lukking av Skjervikbekken over omtrent 60 meter. Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn fra 11. juni 2010 til og med 06. august 2010.

Hele planområdet ligger langs Skjervikbekken i Sande kommune, og grenser i vest til vedtatt reguleringsplan for nytt dobbeltspor.

Alle plandokumentene og informasjon om hvor du kan henvende deg dersom du har innspill, finner du på Sande kommune sine hjemmesider.

Trykk på lenken denne lenken.

 
Dokumentene kan også ses på servicekontoret i Rådhuset.

Eventuelle merknader sendes innen 6.august 2010 til:
Sande kommune, postboks 300, 3071  Sande.

Eller til:     postmottak@sande-ve.kommune.no