Nå sprenges det langs hele traseen

Prosjektet Holm – Nykirke startet det nye året med å fyre av første salve på Fiboentreprisen utenfor Holmestrand. Dermed er alle fem grunnentrepriser på prosjektet i full produksjon.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Startet på Holm
Den aller første salva ble sprengt på Holm i august 2010. Da var det samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa som hadde tatt turen for å markere starten på prestisjeprosjektet.

Pr. i dag har entreprenøren Skanska sprengt ut ca. 860 meter av den nye jernbanetunnelen. Totalt skal det på Holmentreprisen sprenges 1800 meter tunnel, i tillegg til to rømningstunneler på hhv 300 og 500 meter. Inkludert i denne entreprisen er også 1600 meter med dobbeltspor i dagen som kobler seg til det eksisterende sporet ved Holm.


Sjøskogen neste
I november 2010 var det klart for å starte sprengningsarbeidet på den andre entreprisen i prosjektet. Denne delen av tunnelen sprenges ut via en atkomsttunnel som er etablert på Sjøskogen nord for Holmestrand.

Den 270 meter lange atkomsttunnelen ble sprengt ut først og nå har entreprenøren Leonard Nielsen & Sønner sprengt ut drøyt 700 meter av hovedtunnelen. Totalt skal de i denne entreprisen sprenge ut 4000 meter tunnel og fire rømningstunneler.  

Sveitsere og islendinger i sør
Sommeren 2011 rigget det islandsk/sveitsiske arbeidsfellesskapet  IAV (Islenskir adalverktakar hf)/Marti Contractors Ltd inn like under Hellandsbruene på Nykirke. Dette er den første utenlandske tunnelentreprenøren Jernbaneverket har i Vestfold.

Snekkestadentreprisen omfatter bygging av 300 meter dobbeltspor i dagen, 2000 meter tunnel med et 320 meter langt tverrslag og en 400 meter rømningstunnel. Pr i dag er drøyt 300 meter av tverrslaget (atkomsttunnelen) sprengt ut og om kort tid er også driving av hovedtunnelen i gang her.

Verdensunik stasjonshall
Siste uka før entreprenøren tok juleferie, var det endelig klart for første salve for den verdensunike stasjonshallen som skal bygges inne i Holmestrandfjellet. Ordfører Alf Johan Svele fikk æren av å trykke på detonatoren.

Det er Skanska som vant det prestisjefulle oppdraget å få bygge den nye stasjonshallen i Holmestrand. I stasjonsentreprisen skal det totalt sprenges ut 2370 meter med tunnel, og stasjonshallen utgjør 866 meter av tunnellengden. Stasjonshallen blir 35 meter bred og 15 meter høy, så det er store dimensjoner det er snakk om. I tillegg inngår tre rømningstunneler på hhv. 180, 200 og 60 meter.

Full fart med Fibo
Så var det til slutt klart for tunneldrift fra Fibo, en nedlagt aluminiumsfabrikk rett sør for Holmestrand. Det er Skanska som har denne kontrakten også, og det skyldes at Jernbaneverket valgte å sende Fibo- og stasjonsentreprisen samlet ut, for å se hvordan markedet reagerte på dette. I Fiboentreprisen inngår ca. to kilometer med hovedtunnel, et 375 meter langt tverrlsag fra Fibo og en 90 meter lang rømningstunnel.
 Den første salva på Fiboentreprisen lagde et pent lite hull i fjellveggen.(Foto:  Freddy Samson Fagerheim)

Ferdig i 2014
Nå er det full aktivitet langs hele den nye traseen mellom Holm og Nykirke. Det er totalt 12,3 km tunnel som skal sprenges ut, i tillegg skal det etableres rømningstunneler ut i dagen for hver 1000 meter tunnel. Jernbaneverket legger ut oppdaterte fremdriftskart hver uke.

Selve tunneldrivingen er planlagt ferdig i løpet av sommeren 2014, deretter starter etterarbeider og jernbanetekniske arbeider opp. Ved årsskiftet 2015/2016 settes det nye dobbeltsporet i trafikk.