Informasjonsmøte om planlagt byggestart i Holmestrand

Etter planen starter de første arbeidene på Holm-Holmestrand-Nykrike strekningen i mars 2010. Derfor inviterer Jernbaneverket til informasjonsmøte torsdag 17. desember.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Forhåpentligvis regnes det så det ryker av kalkulatorene hos de entreprenørene som ønsker den første jobben på jernbaneparsellen mellom Holm og Nykrike.

Dokumentene til den første entreprisen ble delt ut i november og selve arbeidet skal etter planen starte i mars 2010.

Dermed er det bare måneder før anleggsarbeidene kan ta til på Sjøskogen.

Sjøskogenetreprisen eller UHN01, er navnet på det første stykket med tunnelbygging som entreprenørene regner på, og som innebærer omtrent fire kilometer med dobbeltsporet jernbanetunnel. I tillegg kommer en drøye 270 meter lang anleggstunnel.

Mer om planene, anleggsarbeidet og hvordan det hele er planlagt gjennomført får du informasjon om torsdag 17. desember klokka 1800 på Holmestrand hotell.