Informasjonsmøte for Sjøskogen

Torsdag 11. november inviterer Jernbaneverket til informasjonsmøte for beboere som blir berørt av den kommende sprengingen på Sjøskogen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverket har allerede startet byggingen av det nye dobbeltsporet mellom Holm og Nykirke.

Som kjent er det full byggeaktivitet på Holm i Sande og på Sjøskogen i Holmestrand.

I hele høst har vi jobbet med å sikre fjellet over det som skal bli tunnelinngangen på Sjøskogen. Fjellet er rensket for vegetasjon og småstein. Det er montert opp store nett, steinspranggjerder og det er boret inn et utall med sikringsbolter for å gjøre fjellskrenten så sikker som mulig før sprengingen av tunnelen tar til nå i november.

Anleggsveien fra fylkesvei 313 og opp til der tunnelen skal inn i fjellet er snart ferdig, og den blir asfaltert nå i starten av november. På riggområdet nedenfor tunnelpåhugget, er det rigget opp flere brakkeseksjoner og det skal settes opp blant annet anleggstelt på området.

Dette er noe av det vi ønsker å informere nærmere om på informasjonsmøtet, i tillegg blir det anledning til å stille spørsmål om sprenging, geologi og tunneldrift for å nevne noe.

Du/dere inviteres herved til informasjonsmøtet på Holmestrand fjordhotell torsdag 11. november klokken 18.00.


Henvendelser og spørsmål rettes til:
Freddy Samson Fagerheim , telefon 957 01 869
epost: fagfre@jbv.no