Holmestrandtunnelen stengt i minst to år

Fra og med 2. januar stenges Holmestrandstunnelen for vanlig trafikk, og tunnelen blir omgjort til et anleggsområde for utbyggingen av nytt dobbeltspor.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

bildet er fra nordenden av Holmestrandstunnelen og bilene på bildet er blant de siste som får kjøre gjennom Holmestrandtunnelen på minst to år. Foto: Freddy S. FagerheimDen siste, og den mest prestisjefylte grunnentreprisen er i gang og 21. desember sprengte entreprenør Skanska og ordfører i Holmestrand, Alf Johan Svele, (H) den første salven til det som blir Holmestrands nye og verdensunike stasjonshall.

Stengt Holmestrandtunnel
Fra og med andre januar stenges Holmestrandtunnelen for ordinær trafikk i minst to år frem i tid. Men det betyr ikke at Holmestrand sentrum kommer til å flomme over av anleggsbiler av den grunn. Vi skal for eksempel ikke på noe tidspunkt ha steintransport gjennom sentrum.

Men i løpet av de omtrent åtte første ukene av det nye året, kommer det likevel til å bli en del mer trafikk gjennom sentrum på grunn av jernbaneutbyggingen. 

Årsaken er at vi må stenge Holmestrandstunnelen helt, også for våre egne biler, helt i starten. Det må vi gjøre for å gjennomføre flere kritiske forberedelser inne i selve tunnelen. Dette er vi avhengige av å få gjort for at resten av anleggsperioden skal gå så smertefritt som mulig.

Spesielt i denne perioden ønsker vi å rette oss til deg som grunneier langs fylkesvei 313.

Vi ønsker oss et levende sentrum, også under byggeperioden, derfor håper vi grunneiere vil bidra ved å holde fortau fri for snø, slik at ingen føler seg presset til å gå ut i veibanen.

Fra Jernbaneverkets side er det allerede gjennomført flere trafikksikringstiltak i sentrum, men for å gjøre det så sikkert som mulig å være besøkende i sentrum denne tiden, vil vi også oppfordre deg som grunneier til å bidra.

Beredskap
Skulle det i løpet av Jernbaneverkets anleggsperiode oppstå en hendelse på E 18 som gjør at trafikken må settes på Fylkesvei 313 og ned i Holmestrand, har vi beredskap for å kunne åpne tunnelen på ca. 24 timers varsel. Unntaket er den første åtteukersperioden.  

Med denne beredskapen i bakhånd er Holmestrands innbyggere sikret mot at E 18 trafikken skal gå gjennom sentrum av byen i en lengre periode.

Dersom du ønsker å bli varslet i forkant av hver sprenging via SMS, er det bare å ta kontakt så settes du opp på listen for det området du bor i.

Henvendelser og spørsmål om arbeidet rettes til:

Freddy S. Fagerheim, telefon 957 01 869 (fagfre@jbv.no)