Holmestrand stasjon: klart for første salve

Onsdag 21. desember smeller det i Holmestrand. Da er det klart for den første tunnelsalven, som også markerer starten på byggingen av den verdensunike stasjonshallen. Det er ordføreren i Holmestrand, Alf Johan Svele, som får æren av å fyre av den første salva.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Skanska startet arbeidene med UHN 04- Stasjonsentreprisen i oktober. Det er nå etablert et riggområde på nordsiden av Holmestrandtunnelen (veitunnelen).  Skanska har fått opp et verkstedtelt, sikret fjellveggen og har nå pigget og rensket veggen for å gjøre klar til selve tunneldrivingen. Det er her første salve er planlagt onsdag 21. desember. Siste finpuss av påhugget pågår før første salve fyres av i Holmestrand på tirsdag. Foto : reddy Samson Fagerheim.

I stasjonsentreprisen skal det totalt sprenges ut 2370 meter med tunnel, og stasjonshallen utgjør 866 meter av tunnellengden. Stasjonshallen blir 35 meter bred og 15 meter høy, så det er store dimensjoner det er snakk om. I tillegg inngår tre rømningstunneler på hhv. 180, 200 og 60 meter. 

Hoveddelen av arbeidene vil foregå i stasjonshallen som skal drives fra to angrepspunkter.  Ett rett nord for Holmestrandtunnelen og ett inne i Holmestrandtunnelen.  Begge disse, hhv R7 og R9 skal benyttes som rømningstunneler når dobbeltsporet tas i bruk.

Stasjonshallen starter i nord med normaltverrsnitt for tunnel, før den utvider seg til den har fullt stasjonshalltverrsnitt. I sørenden av stasjonshallen snevrer den seg inn til normaltverrsnitt igjen.

Stengt veitunnel
Et av angrepspunktene for tunneldriften er inne i Holmestrand tunnelen. Dette innebærer at tunnelen stenges for ordinær trafikk allerede fra 2. januar og den vil være stengt i de neste to årene, mens tunneldrivingen pågår. Les mer og stengning av veitunnelen her.

De gule pilene viser angrepspunktene for drivingen av tunnelen og stasjonshallen. Legg merke til at begge inngangene skal drives innenfra. Illustrasjon Trond Owe Bergstrøm/Jernbaneverket