Jernbaneverket anbefaler ny Holmestrand stasjon i fjell

Jernbaneverket anbefaler at nye Holmestrand stasjon skal bygges inn i fjellet og at Vestfoldbanens nye dobbeltspor fra Holm til Nykirke skal tilrettelegges for 250 km/t.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Illustrasjon av Ny stasjon i Holmestrand. Kristiansen og Bernhard Arkiteker

Prosessen startet opp i mars i år da Jernbaneverket gjennom NTP (2010-2019) fikk i oppgave å vurdere ulike løsninger for å oppnå økt hastighetsstandard gjennom stasjonen i Holmestrand og for å etablere et forbedret trafikknutepunkt.

130 km/t
I de opprinnelige planene var stasjonen plassert i dagen, i traseen til gamle E-18 langs Holmestrandsfjellet. På grunn av geografiske forhold var det imidlertid ikke mulig å legge en stasjon i dagen i Holmestrand uten å benytte kurvatur som tilsier en hastighetsbegrensning på 130 km/t over stasjonsområdet. Ut fra en InterCity-strategi som var basert på at de fleste tog skulle ha stopp i Holmestrand, ble dette tidligere ikke ansett som problematisk.

Med økt fokus på høyhastighet i samfunnet er det ikke fremtidsrettet å bygge nye spor med som begrenser hastigheten til 130 km/t.

Stasjon i fjell
Den nye løsningen innebærer at stasjonen i Holmestrand trekkes inn i fjellet og at det blir en sammenhengende fjelltunnel på 12,3 km 

Selve stasjonshallen er planlagt lagt inn i fjellet rett vest for eksisterende stasjonsområde så nær Holmestrandveggen som mulig og med to utganger, én til dagens stasjonsområde og én til området ved den nedlagte Politistasjonen. Avstanden fra dagen inn til nærmeste plattform blir ca. 100 m. 

Prosjektleder Stine Ilebrekke Undrum forteller at det anbefales en løsning for den den nye stasjonen med fire spor hvorav de to i midten vil være gjennomkjøringsspor dimensjonert for 250 km/t, mens det blir to avviksspor med plattform på hver side.  

- Da får vi en løsning som kan takle både IC-trafikk med stopp på alle stasjoner og ekspresstog med færre eller ingen stopp. Det bidrar til muligheter og ikke begrensninger for togtrafikken i fremtiden, fortsetter Ilebrekke Undrum.  

Stasjonshall med støyskjerm
For de som lurer på hvordan det blir å stå på plattformen mens togene suser forbi i 250 km/t kan Ilebrekke Undrum berolige med at lufthastigheten over plattformområdet er beregnet til å ligge under 5 m/s selv ved passering av tog med høy hastighet. Hun forteller at det er utført en CDF-analyse (strømningsanalyse) og den viser at lufttrykk utjevnes over stasjonshallen og det store volumet.  

I tillegg skal det plasseres støyskjermer mellom gjennomkjøringssporene og avvikssporene som både vil medvirke til å redusere lufthastigheten og begrense støy fra passerende tog. Isolasjon under overbygningen skal sørge for å redusere strukturlyd.

Planleggingen i rute
Reguleringsarbeidet for stasjon i fjell ble igangsatt i april, 1.gangs behandling er 19.august i Holmestrand kommune og det ventes et vedtak i oktober. Det er da snakk om en reguleringsendring i og med at den reguleringsplanen for den opprinnelige løsningen ble vedtatt i mars i år. Ilebrekke Undrum forteller at de er i full gang med byggeplanprosjektering av Holm – Holmestrand og at de planlegger å sende ut anbudspapirene for den første grunnentreprisen allerede 15. oktober i år, de jobber for en byggestart i første kvartal 2010, forutsatt nødvendig finansiering i Statsbudsjettet.