Holm - Nykirke: Reguleringsplan i Re

Torsdag 2. september la Jernbaneverket ut forslag til detaljregulering av ny dobbeltsporet jernbane i Re kommune til offentlig ettersyn etter § 3-7. Frist for uttalelse til planen var 14. oktober 2010.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Planens innhold og avgrensing
Jernbanetraseen går fra Holmestrand kommunegrense i nord til dagens krysningsspor ved Nykirke i sør. Planen inkluderer midlertidige anleggsområder i Mulvika, Snekkestad og på Fegstad. Rømningstunneler og atkomst til disse lokaliseres ved Almedalen og Snekkestad.

Kontaktinformasjon til reguleringsplanene:
Jernbaneverket Utbygging
Postboks 217 Sentrum
0103 Oslo
Att.: Elsebeth A. Bakke (tlf: 915 29 402)
E – post: holmnykirke@jbv.no 

Reguleringsplanforslag med tilhørende bestemmelser ligger i menyen til høyre.

Reguleringsplanen behandles i Re kommune 14. desember 2010.

Her på Nykirke kommer ny dobbeltsporet jernbane ut av tunnel og kobler seg på kryssingssporet midt på bildet. Til høyre ligger Hellandbruene på E-18.