Godkjent reguleringsplan for Nytt dobbeltspor Holm - Nykirke

Torsdag 2. april ble reguleringsplanen for nytt dobbeltspor Holm – Holmestrand - Nykirke enstemmig vedtatt i Holmestrand kommune. Dermed har prosjektet godkjente reguleringsplaner for hele den 13,6 km lange strekningen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Sande og Re kommuner gjorde sine reguleringsvedtak i mars måned, og det var kun Holmestrand kommune som gjensto før hele planen var vedtatt.

Som kjent foreligger det mulige endringer i prosjektet, og det vurderes nå å flytte Holmestrand stasjon inn i fjellet for å tilpasse den nye traseen til høyhastighetsbane.

Allerede uka etter påske vil Jernbaneverket varsle oppstart av ny regulering i Holmestrand og Sande kommuner.  

I menyen til høyre ligger vedtatte planer og kart.