Gjennomslag på Sjøskogen

Tirsdag 10. september var det gjennomslag mellom to av entreprisene på Holm – Nykirke prosjektet. Dermed er det nå 5675 meter sammenhengende tunnel fra Holm mot Holmestrand.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Erling Hundhammar bas hos LNS og Hanne Wiig Sagen i Jernbaneverket, som var sprengebas for anledningen, markerte gjennomslaget på tradisjonelt vis.
Fagansvarlig geologi i Jernbaneverket, Hanne Wiig Sagen, fikk æren av å tenne lunta på prosjektets andre av i alt seks planlagte gjennomslag i den 12,3 km lange tunnelen som strekker seg fra Holm i Sande kommune til Fegstad i Re kommune.  

Det var entreprenørene Leonhard Nilsen og Sønn AS (LNS) og Skanska AS som møttes da gjennomslagssalven ble avfyrt 1800 meter fra tunnelinngangen på Holm.  Skanska har drevet de første 1800 meterne av tunnelen fra Holm mot Holmestrand, og er ferdige med å sprenge ut sin del, mens LNS har ansvaret for de neste 4000 meterne.

 For LNS sin del gjenstår nå ca. 325 meter sørover mot Holmestrand før de drevet sin del. Også her det Skanska som er på baksiden av stuffen når det blir gjennomslag mot Holmestrand-entreprisen tidlig våren 2014.

Tradisjonen tro samlet både entreprenørens- og byggherrens folk seg på røysa for en velfortjent cognacskål før de samlet seg rundt felles middagsbord senere på kvelden.

Totalt er de nye dobbeltsporstrekningen mellom Holm og Nykirke 14,2 km lang hvorav tunnelen alene utgjør 12,3 km. Pr. i dag er 10,5 km av tunnelen ferdig drevet siden starten i november 2010. Neste planlagte gjennomslag blir i sørenden av prosjektet, mellom Snekkestad og Fibo i november.  Etter planen skal hele tunnelen være ferdig drevet i april 2014, og tunnelen skal åpnes for trafikk i august 2016.

Fornøyde tunnelarbeidere tok seg en pause fra arbeidet på Sjøskogen. Foto: Trine K. Bratlie Evensen