Fjellheis på nye Holmestrand stasjon

Jernbaneverket skal bygge fjellheis fra nye Holmestrand stasjon til Holmestrandplatået. Spleiselaget for byggingen er nå på plass.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

 Heisen til fjellplatået i Holmestrand vil komme i nordre inngang til stasjonen.


Jernbaneverket har stått for å forhandlede fram avtalen om bygging, eierskap og drift av fjellheisen. Heisen var opprinnelig ikke en del av det vedtatte prosjektet for strekningen Holm-Holmestrand-Nykirke,  men vil nå bli bygget og ferdigstilt sammen med den nye banen og stasjonen.

Avtalen går ut på at staten ved Jernbaneverket skal finansiere 50 prosent av investeringskostnadene til fjellheisen, det vil si 24 millioner kroner. Vestfold fylkeskommune skal i ti år bidra med et årlig tilskudd til Holmestrand kommune for å nedbetale kommunens lån på 19 millioner kroner. Holmestrand kommune skal betale 5 millioner kroner for eiendom og reguleringsplan, og påtar seg framtidig driftsansvar på 400 000 kroner i året.

- Jeg er glad for at staten, Holmestrand kommune og Vestfold fylkeskommune nå er enige om en avtale som sikrer fjellheis mellom nye Holmestrand stasjon og Holmestrandsplatået. Heisen vil øke tilgjengeligheten både til kollektivtilbudet og til sentrum, samt bidra til en god byutvikling i Holmestrand, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Holmestrand
I Holmestrand er 90 prosent av befolkningen bosatt på fjellplatået over byen, og ikke langs sjøen der jernbanen går og sentrum er. Heisen skal brukes av togreisende og andre som har behov for å forflytte seg mellom sentrum- og stasjonsområdet i byen og Holmestandsplatået. Heisen vil kunne erstatte buss- og bilreiser på 2 kilometer eller mer.

Jernbaneverket skal nå lage detaljplaner for prosjektering og bygging av fjellheisen. Reguleringsplanen for området på fjellet skal Holmestrand kommune ha klar før sommeren 2013.
Prosjektet Holm – Holmestrand – Nykirke på Vestfoldbanen består av 14,3 kilometer dobbeltspor, der 11,3 kilometer er i tunnel. Hele jernbaneprosjektet har en samlet kostnad på 6 milliarder kroner, med planlagt ferdigstilling ved årsskiftet 2015/2016.