Borehull og gryende iver i Holmestrand

En tallrik gjeng ofret den varmeste ettermiddagen så langt i år, og fant veien til informasjonsmøte i Holmestrand onsdag kveld. Reguleringsvarsel sto på agendaen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.


Jernbaneverket har varslet enkelte omregulering i Holmestrand og Re kommuner i forbindelse med nytt dobbeltspor. Dette innebærer omregulering fra kommunegrensen mellom Holmestrand og Re og sørover mot Nykirke. I tillegg er det uteområdet på dagens stasjon som skal omreguleres, samt noe ved den søndre utgangen av stasjonshallen. Den allerede vedtatte planene må nemlig korrigeres noe når det nå planlegges for hastigheter opp til 250 kilometer i timen.

Hva skjer
Mange ønsket å vite mer om områdene som nå omreguleres, og alt fra grunneiere til togeentusiaster fulgte nøye med når blant andre prosjekteringsleder, Elsebeth A. Bakke, informerte om prosessen Jernbaneverket nå er i gang med.

Prosjekteringsleder Elsebeth A. Bakke forklarer for en fullsatt sal.Mens det nærmer seg byggestart nord på parsellen er det fremdeles reguleringsarbeider som foregår i sør. Men med en byggetid på omtrent fem år er det ingen selvfølge at alle trinn i prosessen er ferdig til samme tid. Prosjektet er stadig i utvikling, som det også vil fortsette å være i tiden frem til alle planer for hele traseen er helt ferdige.

Grunneiere
Mange lurer selvfølgelig på hva som kan skje med deres eiendom og ønsker naturlig nok å få svar på det så fort som mulig. Men så langt i prosessen er det vanskelig å sette nålen på kartet og si akkurat hvor tverrslagene, brakkeriggene og rømningstunnelene skal ligge.

Men det som er klart er at det blir innenfor de varslede områdene for omregulering. Men i løpet av sommeren/høsten og i starten av neste år skal planene legges ut til offentlig ettersyn og da begynner ting virkelig å nærme seg også for den gjenstående delen av parsellen.

Les også brosyren om grunneier som møter Jernbaneverket.

Borrehull
Siden prosjektet i all hovedsak består av tunneldriving og at det bor mange oppe på fjellet som skal forseres, er det en del som lurer på hva som skjer med borrehullene de har. Noen har borrehull for drikkevann, mens andre har for energibrønner. Jernbaneverket har samlet inn informasjon fra Sande i nord og til omtrent midt i Holmestrand så langt, resten vil få tilsendt brev etter hvert. Videre blir det gjort en nøye vurdering av hvilke borehull som blir ansett som i faresonen på grunn av utbyggingen.

De som ikke har hørt noe ennå og som tror de kommer til å bli berørt av utbyggingen, trenger ikke å uroe seg. Årsaken kan være at prosjektet rett og slett ikke har kommet til det området du bor i foreløpig.