Betongelementer i tusenvis til Holmestrand

12,3 kilometer med tunnel skal kles med betongelementer så å si hele veien. Holm-Nykirke er det største tunnelprosjektet i Jernbaneverket med betongelementer.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Prosjektleder for underbyggning, Knut Edmund Knutsen, foran noen hundre av de mer enn 23.000 elementene som skal brukes på prosjektet. Foto: Freddy S. FagerheimEt sted mellom 23.000 og 24.000 betongelementer skal fraktes til Holmestrand de kommende månedene. Det er ikke rent få, og allerede er noen av elementene på plass på det midlertidige lageret som entreprenøren har leid.

Elementene som er i havn så lang kommer fra Ølen Betong på Vestlandet, de tilhører Snekkestad-entreprisen. Etter planen var det på Snekkestad monteringen av betongelementer skulle starte, men på grunn av forsinkelser der ligger det nå an til at de første elementene blir montert på Holm-entreprisen.

     - I alle entreprisene på Holm – Nykirke var det lagt inn muligheter for tradisjonell vann og frostsikring med PE-skum, eller bruk av betongelement, forteller prosjektleder på underbyggning, Knut Edmund Knutsen.

I en RAMS-vurdering (risiko og sårbarhetsanalyse) ble det vurdert en rekke parametere:


Sikkerhet

Levetid

Vedlikeholdbarhet

Bruksegnethet

Oppfylling av regelverk og standarder

Egnethet i byggefasen

Byggekostnad

Fremdrift

Da alt dette var vurdert endte valget på betongelementer. Montering av selve elementene vil start i slutten av 2013, og være ferdig høsten 2014.