Holm-Nykirke

28. november 2016 åpnet det nye dobbelsporet mellom Holm og Nykirke (forbi Holmestrand). Det nye sporet er 14,3 km langt og over 12 km av sporet går i tunnel. Nye Holmestrand stasjon ligger inne i Holmestrandfjellet. Fra toppen av fjellet og ned til stasjonen går det heis (70 meter). Utenfor hovedinngangen er det kollektivterminal og parkeringsplass, og det er bygd en gang- og sykkelvei mellom de to inngangene til stasjonen.

Bygging
14,2
km
Nytt dobbeltspor
250
km
Dimensjonerende hastighet
5
min
Redusert reisetid
2016
år
Prosjektet ferdigstilles
InterCity
Del av InterCity- satsingen
1992
1994
2001
2002
2009
2010
2014
2016
2017
 • Jernbaneutredningen for hele Vestfoldbanen
 • Grovmasket konsekvensutredning (KU1) for moderniseringen av Vestfoldbanen
 • Kommunedelplaner vedtatt i Sande-, Holmestrand- og Re kommuner
 • Endelig hovedplan "Holm - Holmestrand - Nykirke" vedtatt
 • Reguleringsplan godkjent i Sande-, Holmestrand og Re kommuner
 • Jernbaneverket fikk igjennom NTP 2010-2019 i oppgave å vurdere ulike løsninger for å oppnå økt hastighets gjennom stasjonen i Holmestrand og få et bedre trafikkknutepunkt.
 • jernbaneverket anbefaler å flytte stasjonen inn i fjellet som et ledd i å øke hastigheten til 250 km/t. Reguleringsendring godkjent.
 • Byggestart
 • Ferdig med tunneldriving
 • Planlagt åpning: november 2016.
 • Planlagt ferdig anlegg inklusive kollektivterminal og utearealer