Mer om prosjektet

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Fakta:

Det bygges ny tospors bru over Stjørdalselva.

Spor, plattform og kundeinformasjonsanlegg bygges om på Hell stasjon.

Det gjennomføres støyskjermingstiltak på boliger i området.

Strekningen forberedes for framtidig elektrifisering.

Byggeperiode: Juni 2014 - juni 2018. Mulig ferdigstilling ett år tidligere.

Styringsramme: 640 millioner kroner

Byggherre: Jernbaneverket
Rådgiver: Rambøll Norge AS
Arkitekt bru: RFR ved arkitekt Jean Francois Blassel 
Byggeledelse: Prosjektutvikling Midt-Norge
Under- og overbygning ny bru: Implenia Norge AS
Underbygning og jernbanetekniske fag: Veidekke AS

Bakgrunn

Den gamle jernbanebrua over Stjørdalselva har stått ut sin tjenestetid og må erstattes med ny. Det har lenge vært behov for å bygge om sporene på Hell stasjon og signalanlegget har også behov for en oppgradering.

Prosjektet legger til rette for økt persontrafikk og for at tilbudet på Trønderbanen blir mer konkurransedyktig i forhold til veitransport. Tiltakene vil bidra til økt kapasitet, sikkerhet, fleksibilitet og punktlighet på strekningen Hell-Værnes.