Ferdig tidligere enn planlagt

-Utbyggingen av Hell-Værnes planlegges ferdigstilt ett år tidligere enn planlagt, forteller prosjektleder John- Ivar Mogseth. Effektiv byggeprosess og ombygging av eksisterende sikringsanlegg er årsaken til byggetida kan reduseres.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverket har besluttet å etablere ERTMS på Nordlandsbanen. Denne utbyggingen er under planlegging og forventes ferdigstilt i 2021. Denne beslutningen medfører at det ikke er hensiktsmessig å bygge nytt sikringsanlegg på Hell stasjon. - Vi ønsker heller å bygge om eksisterende sikringsanlegg inntil nytt ERTMS-anlegg kommer på plass. Opprinnelig kostnad på et nytt sikringsanlegg er på ca. 70 millioner kroner. Et anlegg som likevel måtte skiftes ut igjen etter få år.

 

Foto: Kristian Helgesen/Jernbaneverket

På grunn av denne endringen blir idriftsettelse av to spor fra nordsida av den nye jernbanebrua mot Værnes holdeplass bygd før eller samtidig med utbyggingen av ERTMS. - Vi kunne ha valgt å legge skinner og sporveksler uten å kunne ta dem i bruk, men det gjør vi ikke. Vi velger i stedet en forenklet løsning de neste årene. Det er ikke noe dramatikk i dette, men rett og slett god samfunnsøkonomi, avslutter prosjektleder Mogseth.